Перше засідання підсекції екології, фізіології та біохімії рослин

05.02.2024 | 08:57

Перше засідання Підсекції екології, фізіології та біохімії рослин відбулося 1 лютого 2024 р.

Робота підсекції відбувалася згідно з Програмою звітної конференції в онлайн форматі.

Учасники звітної конференції прослухали та обговорили 7 доповідей:

  1. Едифікаторне значення деревних рослин у формуванні екологічної структури таксоценів колембол. асп. Савчак О. Р., проф. Капрусь І. Я.
  2. Структурна організація та індикаторне значення болотних таксоценів колембол заходу України. асп. Мицак О. Я., проф. Капрусь І. Я.
  3. Синантропна бріофлора в урбоекосистемі Львова. доц. Мамчур З. І.
  4. Мохоподібні болота “Журавлине” (НПП Сколівські Бескиди). Зав. лаб. Драч Ю. А.
  5. Ефективність використання гуматів для вирощування енергетичних культур на техногенно забруднених ґрунтах». асп. Борецька І. Ю., доц. Джура Н. М.
  6. Вплив техногенного навантаження на концентрацію пігментів фотосинтезу в листках деревних рослин. асп. Жигаль Н.Б., проф. Антоняк Г.Л.
  7. Пристосування рослин осоки шорстковолосистої до індукованої нафтовим забрудненням посухи, на рівні клітин листків. доц. Цвілинюк О. М., асист. Буньо Л. В.

В обговоренні взяли участь: зав. кафедри екології, доц. Мамчур З.І., проф. Капрусь І.Я.,   доц. Джура Н.М., доц. Цвілинюк О.М., проф. Антоняк Г.Л., зав. лаб. Драч Ю.А.