Перше засідання підсекції генетики та мікробіології

07.02.2023 | 17:34

Зранку 7 лютого 2023 року відбулося засідання підсекції генетики та мікробіології згідно з Програмою звітної конференції в дистанційному форматі. Учасники конференції прослухали і обговорили доповіді:

  1. Вплив сполук кобальту, феруму, купруму та хрому на прооксидантні та антиоксидантні показники бактерій Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620. Аспір. Комплікевич С. Я., доц. Масловська О. Д., зав. каф., проф. Гнатуш С. О.
  2. Вплив солей купруму та плюмбуму на гетеротрофні бактерії, виділені з Червоноградського гірничопромислового району. Аспір. Менів Н. П., доц. Галушка А. А., зав. каф., проф. Гнатуш С. О.
  3. Морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості бактерій-деструкторів протипожежних флуоросинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів. Аспір. Ханик Ю. О., доц. Звір Г. І., зав. каф., проф. Гнатуш С. О.
  4. Перспективи використання сульфатвідновлювальних бактерій, виділених з різних біотопів, у процесах біоремедіації. Доц. Перетятко Т. Б.
  5. Трансформування сполук сульфуру та нітрогену сульфідогенними та фототрофними бактеріями за впливу натрій флуориду та калій броміду. Доц. Яворська Г. В., пров. наук. сп. Мороз О. М., зав. каф., проф. Гнатуш С. О.

 

Керівники підсекції: проф. Федоренко В. О., проф. Гнатуш С. О.

Секретар підсекції: доц. Перетятко Т. Б.