Підсумки XVІI Міжнародної наукової конференції “Молодь і поступ біології”

21.04.2021 | 11:09

Підсумки XVІI Міжнародної наукової конференції “Молодь і поступ біології”

20 квітня 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася ХVІI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». У зв’язку із карантинним режимом, захід вже вдруге відбувся у  дистанційному форматі за допомогою програмного забезпечення «Zoom».

Організували науковий форум біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, інститут біології та наук про землю Поморської академії в Слупську (Польща) та Українське товариство фізіологів рослин.

Вітання учасникам конференції передав проректор з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський. Він побажав молодим науковцям «плідної дискусії та якісного обміну досвідом».

Загалом робота конференції передбачала засідання одинадцяти секцій. Так, понад 200 дослідників з різних навчальних закладів України та Польщі надіслали свої напрацювання у сфері біофізики, фізіології людини і тварин, біомедицини, біохімії, молекулярної та клітинної біології, мікробіології, вірусології та імунології, ботаніки та інтродукції рослин, зоології, генетики та біотехнології, екології, фізіології рослин та освіти у біології та екології.

Конференція відбулася за підтримки Львівського конференц-бюро Львівської міської ради в рамках проекту “Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові.

За підсумками засідань було обрані кращі усні доповіді.

 СЕКЦІЯ БІОФІЗИКА

Диплом І ступеня

Afonina U. Spectral characteristics of isolated presynaptic nerve terminals (Institute of Physics of NASU, Ukraine, Educational and Scientific Center “Institute of Biology and Medicine” of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine).

Диплом ІІ ступеня

Баковська А. Лігандні форми гемоглобіну еритроцитів щурів за дії гістаміну і бетагістину (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Сова Н. Вплив похідного тіазолу в комплексі з полімерними носіями на ультраструктуру клітин лімфоми (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Диплом ІІІ ступеня

Білик А. Біометричний аналіз спермограм чоловіків різних вікових груп в нормі та при патологіях (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Луцьович Д., Музика Я. Аналіз спермограм чоловіків 20-29 років при нормозооспермії та тератозооспремії (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Пальна А. Визначення сирого протеїну та клітковини у комбікормах для курчат-бройлерів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

СЕКЦІЯ БІОХІМІЯ

Диплом І ступеня

Герцик Д. Effect of red wine concentrate enriched with natural complex of polyphenols on hepatocytes of rats experimental diabetes mellitus (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Петрин Т. Гіпоглікемічний ефект суспензії порошкоподібного міцелію гриба Ganoderma lucidum за експериментального метаболічного синдрому (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Хома В.  Hormetic-like biochemical responses of bivalve mollusk to roundup and chlorpromazine are distorted in the combine exposures (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine).

Диплом ІІ ступеня

Маслакова А. Вплив фотобіомодуляційної терапії на енергозабезпечення та активність мієлопероксидази лейкоцитів щурів за цукрового діабету (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Урсатий М. Співвідношення редокс-форм убіхінону в мітохондріях нирок щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна).

Писанчин О. Вплив водного екстракту листя якона на стан антиоксидантної системи клітин печінки щурів з експериментальним метаболічним синдромом (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Чабан М. Glucose transport and ATP content in leukocytes under administration of CORNUS MAS L. fruit extracts to animals with streptozotocin-induced diabetes mellitus (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine).

Диплом ІІІ ступеня

Фуртак Х. Вміст рецепторів кінцевих продуктів глікації у мембранах лейкоцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету та при введенні екстракту козлятника лікарського (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Stefanowski N. Biomarkers of oxidative stress in the blood of rainbow trout after in vitro treatment by extracts derived from Сhelidonium majus L. (Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Poland).

Кучурка М. The extracts of Cornus mas L. fruits prevent the development of carbonyl stress in blood plasma of rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine).

 СЕКЦІЯ БОТАНІКА ТА ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН

Диплом І ступеня

Волкотруб К. Морфологічна й анатомічна будова плоду Philadelphus coronarius L. (Hydrangeaceae) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Диплом ІІ ступеня

Згонник М. Перші знахідки гриба Monilinia oxycocci (Woronin) Honey з українського Розточчя (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна).

Клепак О. Флуктуаційна асиметрія листків берези повислої (Betula pendula Roth.) як метод біоіндикації атмосферного повітря (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Диплом ІІІ ступеня

Андрейчук Р. Анатомічна структура та розкривання плоду Campanula rapunculus L. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Галицька Н. Адвентивні види залізничних колій міст Дрогобича та Трускавця (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

СЕКЦІЯ ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Диплом І ступеня

Плигун В. Аналіз мікро- та макроспорогенезу у гібридів між лініями пшениці м’якої з інтрогресіями від Ambliopyrum muticum та сортами пшениці м’якої (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна)

Диплом ІІ ступеня

Włodarczyk K., Sokołowski W., Kowalczyk B. Studying the genetic diversity of Сhamaecytisus albus endophytes (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin Institute of Biological Sciences, Lublin, Poland)

Роман І. Характеристика штаму актиноміцетів Umezawaea sp. Da 62-02 (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Диплом ІІІ ступеня

Степанишин А. Аналіз мовчазного кластера генів біосинтезу криптичного салінамід-подібного антибіотика у продуцента хлоробіоцину S. roseochromogenes (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Сорочинська Х. Роль генів miR-281-1 та miR-966 у Drosophila melanogaster у формуванні нейродегенерації тканини мозку (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Шакун Д. Активація синтезу біоактивних речовин ґрунтових бактерій сполуками рідкоземельних металів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Левандівська С. Вплив генів експорту ландоміцинів (lanJ, s136_3375) на резистентність до антибіотиків та ріст Streptomyces cyanogenus (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЯ

Диплом І ступеня

Ніколенко Ю. Екологічна оцінка стану Запорізького водосховища за гідрохімічними та гідробіологічними показниками (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна).

Диплом ІІ ступеня

Притула С. Поширення сфагнових мохів у зовнішніх (скибових) Ґорґанах (Українські Карпати) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Штик О. Мишоподібні гризуни роду Sylvaemus у прирічкових біотопах НПП «Дністровський каньйон» (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Диплом ІІІ ступеня

Семенюк Т. Морфометричні показники рослин ромашки лікарської (Matricaria chamomilla L.) за умов росту в різних районах Львівської області (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Поліщук О. Вміст хлорофілу у деяких видах рослин, зібраних у районі Старосамбірського нафтового родовища (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

СЕКЦІЯ ЗООЛОГІЯ

Диплом І ступеня

Марців М. Про шкідливі види (на прикладі хижих ссавців) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Диплом ІІ ступеня

Мацко Є.Знахідки тихоходів (Tardigrada) на території природного заповідника «Ґорґани» (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).

Трошин А. Жуки хортобіонти відвалів північної частини Криворіжжя (Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, Україна).

Диплом ІІІ ступеня

Сокальчук А. Добовий ритм кота свійського Felis silvestris catus L., 1758 в домашніх умовах (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Козир Ю. Перша знахідка акваріумної креветки Neocaridina davidi (Bouvier, 1904) в Україні (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).

Шабанов В. Нові знахідки і генетичне різноманіття мармурових раків Procambarus virginalis, Lyko, 2017 в Харківській області (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).

 СЕКЦІЯ МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ

Диплом І ступеня

Velykyi V. SIRT-1 mediate cell death type and DNA reparation in the adaptive immune cells (Bogomoletz Institute of Physiology of NASU Kyiv, Ukraine).

Собчук С. Використання лактози як єдиного джерела карбону для продукції вітаміну В2 дріжджами Candida famata (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Moroz A. Antimicrobial effect of the extracts of red and yellow fruits of cornelian cherry (Cornus mas L.) (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine).

Диплом ІІ ступеня

Yanchuk L. The mechanism of formaldehyde dehydrogenase degradation in methylotrophic yeast Komagataella phaffii (Institute of Cell Biology, National Academy of Science of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine).

Диплом ІІІ ступеня

Sokołowski W. Biochemical characterization of endophytic Methylobacterium strains isolated from root nodules of leguminous plants (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Lublin, Poland).

Ковальчук А. Антимікробна активність екстрактів з рослин Vaccinium corymbosum (сорт Bluejay) (Львівський національний університет імені Івана Франка)

СЕКЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНА ТА КЛІТИННА БІОЛОГІЯ

Диплом І ступеня

Матис І.  Вплив спермідину на редокс-баланс в  експериментальній моделі хвороби Паркінсона (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна,).

Диплом ІІ ступеня

Пахаренко М. Морфофункціональні особливості гемопоетичних клітин-попередників хворих на мієлодиспластичний синдром та гостру мієлоїдну лейкемію у культурі клітин in vitro (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна).

Диплом ІІІ ступеня

Романов С. Розробка системи позитивної селекції дріжджів Оgataea polymorpha зі зміненими параметрами алкогольної ферментації ксилози на основі етанол-індукованого промотора гена alca Аspergillus nidulans

 СЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН/ БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ В ОСВІТІ

Диплом І ступеня

Шкоропад О. Посухостійкість пшениці ярої за показниками загального вмісту білку і проліну (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Диплом ІІ ступеня

Данко Ю. Стійкість рослин кукурудзи до засолення за екзогенного впливу саліцилової кислоти (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Павлів Ю. Стан і перспективи викладання екології в Україні в контексті сталого розвитку (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Диплом ІІІ ступеня

Качмар О. Вплив саліцилової кислоти на фотосинтетичну систему рослин кукурудзи за умов засолення (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

СЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИНИ, БІОМЕДИЦИНА

Диплом І ступеня

Марцинюк І. Вплив етанолу in vitro на окисні процеси у мітохондріях гепатоцитів щурів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна)

Диплом ІІ ступеня

Kowalczyk B., Włodarczyk K., Palusińska-Szysz M. The importance of the lipid components of Legionella pneumophila in the process of adhesion and infection of the host cells (Maria Curie-Sklodowska University Institute of Biological Sciences, Lublin, Poland).

Зінченко В. Вплив похідного бензофурану у комбінації з полімерними носіями на масу та тривалість життя мишей з лімфомою NK/Ly (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

Диплом ІІІ ступеня

Колінько Л. Особливості експресії SIRT1 в моноцитах/макрофагах периферичної крові осіб із різною масою тіла (Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна).

Топільницька Т. Вплив похідного піразолопіримідину у комбінації з полімерними носіями на масу та тривалість життя мишей з лімфомою NK/Ly (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

 

Дякуємо всім доповідачам за чудові доповіді та сумлінну працю!