Програма XVII Міжнародної конференції “Молодь і поступ біології”

16.04.2021 | 13:40

ХVIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

(ЛЬВІВ, 19 – 21 КВІТНЯ 2021)

ПРОГРАМА

СЕКЦІЯ: БІОФІЗИКА

20 квітня 2021

Головуючий: проф. Бабський А.

Модератор: Попович М.

SECTION: BIOPHYSICS

April 20, 2021

Head: prof. Babskyi A. M.

Moderator: Popovytch M.

Початок роботи секції: 10:00

 Посилання на трансляцію:

https://us02web.zoom.us/j/82851962521?pwd=cSsrbys0Q0dDUWZmNG80SzhDSW03Zz09

Meeting ID: 828 5196 2521

Passcode: 2021

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Afonina U. 1,4, Stanovyi O. 2, Dovbeshko G 1, Olenchuk M. 1,. Gnatyuk O 1, Pastukhov A 3, Pozdnyakova N. 3, Krisanova N.3, Borisova T.3 Spectral characteristics of isolated presynaptic nerve terminals (1Institute of Physics of NASU, Ukraine, 2Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, 3Palladin Institute of Biochemistry of NASU, Ukraine, 4Educational and Scientific Center “Institute of Biology and Medicine” of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine).
 2. Баковська А., Гарасим Н., Боднарчук Н., Санагурський Д. Лігандні форми гемоглобіну еритроцитів щурів за дії гістаміну і бетагістину (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 3. Білик А., Тарновська А. Біометричний аналіз спермограм чоловіків різних вікових груп в нормі та при патологіях (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 4. Луцович Д., Музика Я., Тарновська А. Аналіз спермограм чоловіків 20-29 років при нормозооспермії та тератозооспремії (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 5. Пальна А., Бойко Г.1, Шарій Т.1, Отчич В. Визначення сирого протеїну та клітковини у комбікормах для курчат-бройлерів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 1Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, Львів, Україна).
 6. Сова Н.1, Попович М.1, Шалай Я.1, Мандзинець С.1, Гренюх В.1, Мітіна Н.2, Заїченко О.2, Бабський А.1 Вплив похідного тіазолу в комплексі з полімерними носіями на ультраструктуру клітин лімфоми (1Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2Національний університет «Львівська політехніка» Львів, Україна).

  

 СЕКЦІЯ: БІОХІМІЯ

20 квітня 2021

Головуючий: проф. Сибірна Н., доц. Бродяк І.

 Модератор: Кармаш О.

SECTION: BIOCHEMISTRY

April 20, 2021

Head: prof. Sybirna N., assoc. prof. Brodyak I.

Moderator: Karmash O.

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

https://us05web.zoom.us/j/88595726171?pwd=NVNuVVQ4eFBDZ1VTbldsSC83aVAyUT09

Meeting ID: 885 9572 6171

Passcode: cWqMK0

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Ватащук М., Гурза В., Дем’янчук О., Байляк М., Лущак В. Вплив висококалорійної дієти та альфа-кетоглютарату на антропометричні показники та активність мітохондріальних комплексів у печінці мишей (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна).
 2. Вільків Х., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив водного екстракту листя якона (Smallanthus sonchfolius & Endl.) на гематологічні показники крові щурів з експериментальним метаболічним синдромом (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 3. Hertsyk D., Sabadashka M., Sybirna N. Effect of red wine concentrate enriched with natural complex of polyphenols on hepatocytes of rats experimental diabetes mellitus (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 4. Dzydzan O.1, Kalanova S.1, Brodyak I.1, Kucharska A. Z.2, Sybirna N.1 An in vitro evaluation of hypoglycaemic potential of cornelian cherry (Cornus mas ) fruits’ extracts (1 Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland).
 5. Stefanowski N., Tkachenko H., Kurhaluk N. Biomarkers of oxidative stress in the blood of rainbow trout after in vitro treatment by extracts derived from Сhelidonium majus L. (Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Poland).
 6. Stefanowski N., Tkachenko H., Kurhaluk N. Biomarkers of oxidative stress in the equine plasma after in vitro treatment by extracts derived from leaves and roots of Сhelidonium majus Sampled in rural and urban agglomerations of Northern Poland (Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Poland)
 7. Dzydzan О.1, Kuchurka О.1, Brodyak І.1, Kucharska A.2, Sybirna N.1 The extracts of Cornus mas L. fruits prevent the development of carbonyl stress in blood plasma of rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus (1 Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland).
 1. Маслакова А., Кармаш О., Люта М., Сибірна Н. Вплив фотобіомодуляційної терапії на енергозабезпечення та активність мієлопероксидази лейкоцитів щурів за цукрового діабету (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 2. Martyniuk V.1, Khoma V.1, Mackiv T.1,2, Nikonchuk A.1, Formanchuk R.1, Gnatyshyna L.1,2, Stoliar O.1 Does the microplastic influence the effect of ibuprofen on the oxidative stress and lysosomal activities in the model organism? (1 Ternopil National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine, 2 Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine).
 3. Mackiv T.2,3, Lytkin D.1, Shebeko S.1, Khoma V.3, Martinyuk V.3, Formanchuk R.3, Gnatyshyna L.2,3, Stoliar O.3 Discovering metallothionein functions in the joint tissues under the acute carrageenan-induced gonarthritis (1National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine, 2Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Тernopil, Ukraine, 3Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Тernopil, Ukraine).
 4. Писанчин О., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив водного екстракту листя якона на стан антиоксидантної системи клітин печінки щурів з експериментальним метаболічним синдромом (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 5. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Гіпоглікемічний ефект суспензії порошкоподібного міцелію гриба Ganoderma lucidum за експериментального метаболічного синдрому (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 6. Пую Л.-О., Николайчук І. Активність ензимних систем цитохрому Р-450 у печінці щурів за умов дисбалансу нутрієнтів у харчовому раціоні (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна).
 7. Розлуцька В-М., Нагалєвська М., Сибірна Н. Застосування суспензії порошкоподібного міцелію гриба Ganoderma lucidum для корекції змін окремих гематологічних показників крові щурів з метаболічним синдромом (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 8. Урсатий М., Волощук О., Копильчук Г. Співвідношення редокс-форм убіхінону в мітохондріях нирок щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна).
 9. Фуртак Х., Гачкова Г., Сибірна Н. Вміст рецепторів кінцевих продуктів глікації у мембранах лейкоцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету та при введенні екстракту козлятника лікарського (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 10. Khoma V.1, Martyniuk V.1, Matskiv T.1,2, Yunko K.1, Gnatyshyna L.1,2, Manusadžianas 3, Stoliar O.1 Hormetic-like biochemical responses of bivalve mollusk to roundup and chlorpromazine are distorted in the combine exposures (1Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine, 2I.Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine, 3 Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania).
 11. Dzydzan О.1, Chaban М. 1, Brodyak І.1, Kucharska A.2, Sybirna N.1 Glucose transport and ATP content in leukocytes under administration of CORNUS MAS fruit extracts to animals with streptozotocin-induced diabetes mellitus (1 Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland).
 12. Цупко Н. Вміст білка в біологічному матеріалі риб (Cyprinus Carpio Linaccus) за умов токсичного впливу (Національний Університет « Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів, Україна).

 

                   СЕКЦІЯ: БОТАНІКА ТА ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН

20 квітня 2021

Головуючий: доц. Гончаренко В.

Модератор: Андрейчук Р.

SECTION: BOTANY AND PLANTS INTRODUCTION

April 20, 2021

Head: assoc. prof. Honcharenko V.

Moderator: Andreychhuk R.

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

https://us04web.zoom.us/j/71413935134?pwd=ZTFucGk5SkhoWGFpUlVONnBIOE0vdz09

Meeting ID: 714 1393 5134

Passcode: 3ucBiy

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Андрейчук Р. Анатомічна структура та розкривання плоду Campanula rapunculus L. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 2. Волкотруб К., Одінцова А. Морфологічна й анатомічна будова плоду Philadelphus coronarius L. (Hydrangeaceae) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 3. Галицька Н., Гончаренко В. Адвентивні види залізничних колій міст Дрогобича та Трускавця (Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна).
 4. Гарбуз Д. Сучасний стан дослідженості мікобіоти запроектованого національного природного парку «Ізюмська Лука» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна).
 5. Клепак О.1, Гончаренко В.1, Цьома І.2 Флуктуаційна асиметрія листків берези повислої (Betula pendula) як метод біоіндикації атмосферного повітря (Львівський національний університет імені Івана Франка1, Львів, Україна, Белзький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Червоноградського району Львівської області,Сокальська МАН2 м. Белз, Україна).
 6. Мазярок І.1, Дика О.1, Ференц Н.2, Хомин І.2 Стан ценопопуляцій Cypripedium calceolus на території ПЗ «Розточчя» (Львівський національний університет імені Івана Франка1, Львів, Україна, 2Природний заповідник “Розточчя”, смт Івано-Франкове, Україна).
 7. Мільчаковська Л.¹, Дика..¹, Ференц Н.², Хомин І.² Вікова структура ценопопуляції Platanthera chlorantha (Cust.) ReICHenb на території природного заповідника «Розточчя» (Львівський національний університет імені Івана Франка1, Львів, Україна, 2Природний заповідник “Розточчя”, смт Івано-Франкове, Україна).
 8. Теклішин Д.1, Хомин І.2, Ференц Н.2, Дика О.1 Вікова структура ценопопуляцій GALANTHUS NIVALIS на території природного заповідника «Розточчя» (Львівський національний університет імені Івана Франка1, Львів, Україна, 2Природний заповідник “Розточчя”, смт Івано-Франкове, Україна).
 9. Згонник М., Сологуб-Йосеф М., Якунькін Я. Перші знахідки гриба Monilinia oxycocci (Woronin) Honey з українського Розточчя (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна).

 

СЕКЦІЯ: ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

20 квітня 2021

Головуючий: проф. Федоренко В., проф. Осташ Б.

Модератор: Жукровська К.-О.

 SECTION: GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

April 20, 2021

Head: prof. Fedorenko V., prof. Ostash B.

 Moderator: Zhukrovska K.-O.

Початок роботи секції: 10:00

 Посилання на трансляцію:

https://us04web.zoom.us/j/78702835603?pwd=SStiQWtPVU5IK3k0SjhQNXcrOGhJQT09

Meeting ID: 787 0283 5603

Passcode: 0knKhZ

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Deneka M., Ostash В., Ostash І. The impact of landomycin glycoside chain on binding of lankj promoter by lank protein (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine).
 2. Гриньова А., Ткачук М.-M., Матійців Н. Вплив метаболічного стресу на прояви нейродегенеративного фенотипу мутантів за геном swiss cheese Drosophila melanogaster (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 3. Жукровська К.-О.1, Ющук О.1, Марінеллі Ф., Федоренко В.1 Підходи до генетичних маніпуляцій з актиноміцетами – продуцентами антибіотиків рамопланіну і черсінаміцину (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2Університет Інзубрії, факультет біотехнології та наук про життя, Варезе, Італія).
 4. Kachor A. 1, Tistechok S. 1, Fedorenko V. 1, Tymchuk I. 2, Konechnyi Y. 2, Gromyko O1. Antimicrobial and antibiotic biosynthetic potential in actinomycetes from Phyllostachys viridiglaucescens (Carr.) A. et C. Riviere risosphere (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine).
 5. Ковтун О., Матійців Н., Чорна Л., Макух Г. Частота спадкових чинників тромбофілії серед осіб молодого віку з тромбозами (ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», Львів, Україна).
 6. Кравчик Г., Дадашова Е., Голуб Н. Порівняння впливу таурину за різних способів згодовування на рухову активність у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 7. Kulyk N., Syrvatka V., Gromyko O., Ostash B., Fedorenko O. Interaction of silver nanoparticles-antibioticcomplexes with Streptomyces albus: stability of nanoparticles and antibacterial effect (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 8. Левандівська С., Осташ І. Вплив генів експорту ландоміцинів (lanJ, s136_3375) на резистентність до антибіотиків та ріст Streptomyces cyanogenus (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 9. Плигун В. Аналіз мікро- та макроспорогенезу у гібридів між лініями пшениці м’якої з інтрогресіями від Ambliopyrum muticum та сортами пшениці м’якої (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна)
 10. Роман І., Лелик І., Тістечок С., Федоренко В., Громико О. Характеристика штаму актиноміцетів Umezawaea sp. Da 62-02 (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 11. Степанишин А., Мельник С., Осташ Б., Ющук О. Аналіз мовчазного кластера генів біосинтезу криптичного салінамід-подібного антибіотика у продуцента хлоробіоцину S. roseochromogenes (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 12. Сорочинська Х., Горінь М., Матійців Н. Роль генів miR-281-1 та miR-966 у Drosophila melanogaster у формуванні нейродегенерації тканини мозку (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 13. Сидорко Я., Братійчук Д., Ребець Ю., Осташ І. Сайт-специфічний спрямований мутагенез гена rpsL у штамі Streptomyces albus (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2Товариство з обмеженою відповідальністю «Експлоджен»).
 14. Скворцова М., Граб П., Осташ І. Аналіз in silico MFS транспортерів у модельних штамах стрептоміцетів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 15. Титенко Н. 1,2, Вольга Д.1,2, Парій М.2, Кучук М.1, Симоненко Ю.1,2 Транзієнтна експресія гена бактеріоцина коліцину М в рослинах махорки Nicotiana rustica L. з отриманням функціонального рекомбінантного білка (1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, Україна, 2Всеукраїнський науковий інститут селекції, Київ, Україна).
 16. Цедуляк В.-М., Осташ Б., Осташ І. Мутації стійкості до антибіотиків штамів Streptomyces albus та їх біотехнологічний потенціал (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 17. Шакун Д., Сирватка В., Федоренко В. Активація синтезу біоактивних речовин ґрунтових бактерій сполуками рідкоземельних металів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 18. Юсип І., Осташ І. Властивості штамів Streptomyces tsukubaensis зі зміненою експресією генів вторинного метаболізму (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ

20 квітня 2021

Головуючий: доц. Мамчур З., проф. Антоняк Г.

 Модератор: Притула С.

SECTION: ECOLOGY

April 20, 2021

Head: assoc. prof. Mamchur Z., prof. Antonjak H.

 Moderator: Prytula S.

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

https://zoom.us/j/3301516627?pwd=d0licG9tR25PckpZNlNYL1pqWTRMdz09

Meeting ID: 330 151 6627

Passcode: A7smvD

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Кремпа К., Жуленко В. Вплив спекуляцій змі на громадську обізнаність стосовно співіснування з рептиліями (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 2. Лесів М., Антоняк Г. Вміст хлорофілу в листках водяних рослин на території нафтовидобувних районів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 3. Мєдвєдєва І., Козловський М. Основні відмінності та спільні риси формування фітонематодних комплексів у підстилці первинної та вторинних екосистемах (Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна).
 4. Мицак О., Капрусь І. Екологічне значення високоінвазивних видів риб у формуванні структури іхтіоценозів Західного Полісся (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 5. Ніколенко Ю. Екологічна оцінка стану Запорізького водосховища за гідрохімічними та гідробіологічними показниками (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна).
 6. Поліщук О., Антоняк Г. Вміст хлорофілу у деяких видах рослин, зібраних у районі Старосамбірського нафтового родовища (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 7. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Поширення сфагнових мохів у зовнішніх (скибових) Ґорґанах (Українські Карпати) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 8. 1Семенюк Т., 2Лупак О., 1Поліщук О., 1Антоняк Г. Морфометричні показники рослин ромашки лікарської (Matricaria chamomilla L.) за умов росту в різних районах Львівської області (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна).
 9. Телішевська Н., Драч Ю., Мамчур З. Мохоподібні у парках Львова в умовах різного рекреаційного навантаження (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 10. Штик О. Мишоподібні гризуни роду Sylvaemus у прирічкових біотопах НПП «Дністровський каньйон» (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ

20 квітня 2021

Головуючий: проф. Царик Й.

Модератор:  Марців М.

SECTION: ZOOLOGY

April 20, 2021

Head: prof. Tsaryk Y.

 Moderator: Martciv M.

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81679456516?pwd=ZkJYanBhYzE4c3RPeFNicWMvNW1Sdz09

Meeting ID: 816 7945 6516

Passcode: 445512

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Жуленко В., Шеремета Р., Гедзюк В., Кремпа К., Шидловський І. Якісний склад зимової орнітофауни міських агломерацій Черкаської та Львівської областей (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 2. Кіян Т., Череватенко А., Рахматіллаєва М., Сідоровський С. Живлення звичайного окуня у річці Сіверський Донець (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).
 3. Козир Ю., Сідоровський С., Утєвський С. Перша знахідка акваріумної креветки Neocaridina davidi (Bouvier, 1904) в Україні (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).
 4. Марців М., Дикий І. Про шкідливі види (на прикладі хижих ссавців) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 5. Мацко Є., Кіося Є. Знахідки тихоходів (Tardigrada) на території природного заповідника «Ґорґани» (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).
 6. Сокальчук А., Решетило О. Добовий ритм кота свійського Felis silvestris catus L., 1758 в домашніх умовах (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 7. Трошин А., Головатюк А. Жуки хортобіонти відвалів північної частини Криворіжжя (Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, Україна).
 8. Чайка Ю. Зимівля рукокрилих у печерних комплексах хребта Ключ (НПП “Сколівські Бескиди”) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 9. Шабанов В., Сідоровський С., Утєвський С. Нові знахідки і генетичне різноманіття мармурових раків Procambarus virginalis, Lyko, 2017 в Харківській області (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).
 10. Шагіна О., Гуйсенов М., Маброукі Ю., Утєвський Г., Утєвський С. Систематичне положення і філогенетичні зв’язки п’явок роду Limnatis (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).
 11. Шеремета Р., Жуленко В., Шидловський І. До характеристики зимової орнітофауни міської агломерації м. Жидачів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

 

СЕКЦІЯ: МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ

20 квітня 2021

Головуючі: проф. Гнатуш С.

Модератори: Комплікевич С.

SECTION: MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND IMMUNOLOGY

 April 20, 2021

Head: prof. Hnatush S.

 Moderator: Komplikevych S.

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

https://us04web.zoom.us/j/75021294428?pwd=eVl3eHJkYVkxM1hva0tSbFdCanBHUT09

Meeting ID: 750 2129 4428

Passcode: 3Zx7K5

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Відсанко А., Канецька А., Груна І., Комплікевич С., Мороз О., Перетятко Т., Масловська О., Гнатуш С. Фізіолого-біохімічні властивості ізолята 17_105, виділеного з мохоґрунту Антарктики (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 2. Velykyi V., Stupchuk M., Voznesenskaya T. SIRT-1 mediate cell death type and DNA reparation in the adaptive immune cells (Bogomoletz Institute of Physiology of NASU Kyiv, Ukraine).
 3. Канецька А., Відсанко А., Комплікевич С., Мороз О., Перетятко Т.,
  Масловська О., Гнатуш С.
  Ліполітична й амілолітична активність бактерій, виділених з різних біотопів Антарктики, за впливу сполук важких металів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 4. Ковальчук А. 1 , Яворська Г. 1, Воробець Н.2 Антимікробна активність екстрактів з рослин Vaccinium corymbosum (сорт Bluejay) (1 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
 5. Мельник В., Комплікевич С., Мороз О., Масловська О., Перетятко Т., Гнатуш С. Фізіолого-біохімічні властивості штаму Rhodocoссus sp. 10A_1T_37, виділеного з мохоґрунту Антарктики (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 6. Moroz A.1, Peretyatko T.1, Brodyak I.1, Kucharska A. Z.2, Sybirna N.1 Antimicrobial effect of the extracts of red and yellow fruits of cornelian cherry (Cornus mas) (1 Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland).
 7. Микитин М., Сакулич Х., Менів Н., Гетманчук Н., Качмар Н., Цвігун Ю., Галушка А., Гнатуш С. Актинобактерії породних вугільних відвалів Червоноградського гірничопромислового району (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 8. Собчук С., Цирульник А., Федорович Д., Яворська Г. Використання лактози як єдиного джерела карбону для продукції вітаміну В2 дріжджами Candida famata (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 9. Топільницька А.1, Яворська Г.1, Воробець Н. 2, Яворська Н.2 Антимікробна активність екстрактів з рослин Vaccinium corymbosum сорту Bluecrop (1 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
 10. Sokołowski W., Włodarczyk K., Kowalczyk B., Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M. Biochemical characterization of endophytic Methylobacteriumstrains isolated from root nodules of leguminous plants (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Lublin, Poland).
 11. Stefanowski N., Tkachenko H., Kurhaluk N. Preliminarily evaluation of the antimicrobial activity of extracts derived from leaves and roots of Chelidonium majus sampled in rural and urban agglomerations of Northern Poland (Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Poland).
 12. Yanchuk L1,2, Dmytruk O1, Dmytruk K1, Sibirny A1,3, Yavorska H2 The mechanism of formaldehyde dehydrogenase degradation in methylotrophic yeast Komagataella phaffii (1Institute of Cell Biology, National Academy of Science of Ukraine, 2Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 3University of Rzeszow, Poland).

 

СЕКЦІЯ: МОЛЕКУЛЯРНА ТА КЛІТИННА БІОЛОГІЯ

20 квітня 2021

Головуючі: доц. Стасик О.

Модератори: доц. Сабадашка М.В.

 SECTION: MOLECULAR AND CELL BIOLOGY

April 20, 2021

Head: assoc. prof. Stasyk O.

 Moderator: assoc. prof. Sabadashka M.

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

https://us05web.zoom.us/j/88595726171?pwd=NVNuVVQ4eFBDZ1VTbldsSC83aVAyUT09

Meeting ID: 885 9572 6171

Passcode: cWqMK0

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Kolesnikova A., Kovalevska L., Zadvornyi T., Lukianova N., Kashuba E. Expression pattern of the UCKL1, AIP PKN1 AND MRPS18 family genes in sera of prostate cancer patients, depending on gleason score (RE Kavetsky Institute of Experimental pathology, oncology and radiobiology of NASU, Kyiv,Ukraine).
 2. Матис І. 1,2, Шкіль Р. 1,2, Грушаник Н.1,2, Стасик О.2, Стасик О.1,2 Вплив спермідину на редокс-баланс в експериментальній моделі хвороби Паркінсона (1 – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2 – Інститут біології клітини НАН України, Львів, Україна).
 3. Пахаренко М. Морфофункціональні особливості гемопоетичних клітин-попередників хворих на мієлодиспластичний синдром та гостру мієлоїдну лейкемію у культурі клітин in vitro (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна).
 4. Распопіна А.1, Фінюк Н.1,2, Мітіна Н.3, Остап’юк Ю.1, Обушак M.1, Заіченко О.3, Бабський А.1, Стойка Р.1,2 Вплив похідного тіазолу та його комплексів з полімерними носіями на нативність ДНК пухлинних клітин in vitro (1Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2 Інститут біології клітини НАН України, Львів, Україна, 3Національний університет «Львівська Політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій, Львів, Україна ).

 

СЕКЦІЯ: ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

20 квітня 2021

Головуючі: доц. Кобилецька М.

Модератори: доц. Мамчур О.

SECTION: PLANTS PHYSIOLOGY

April 20, 2021

Head: assoc. prof. Kobyletska M.

 Moderator: assoc. prof. Mamchur O.

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

https://us04web.zoom.us/j/78426161757?pwd=c3k1QlljOGZRNnlsQnFBVlplcG0yQT09

Meeting ID: 784 2616 1757

Passcode: KVd3r7

        УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. 1Makar O., 1Kavulych Y., 1Patsula O., 1Terek O., 2Kuźniar A., 3Kozlovskyy V., 1Romanyuk N. Bacterial endophytes and microelements in spring wheat grain (1Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland, 3Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine).
 2. Качмар О., Кобилецька М. Вплив саліцилової кислоти на фотосинтетичну систему рослин кукурудзи за умов засолення (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 3. Шкоропад О., Романюк Н. Посухостійкість пшениці ярої за показниками загального вмісту білку і проліну (Львівський національний університет імені Івана Франка).
 4. Данко Ю., Кобилецька М. Стійкість рослин кукурудзи до засолення за екзогенного впливу саліцилової кислоти (Львівський національний університет імені Івана Франка).

 

СЕКЦІЯ: ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИНИ, БІОМЕДИЦИНА

20 квітня 2021

Головуючі: проф. Манько В.

Модератори: Федас І.

SECTION: HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY, BIOMEDICINE

April 20, 2021

Head: prof. Manko V.

 Moderator: Fedas I.

 

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

https://us02web.zoom.us/j/82851962521?pwd=cSsrbys0Q0dDUWZmNG80SzhDSW03Zz09

Meeting ID: 828 5196 2521

Passcode: 2021

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Зінченко В., Малей Х., Демчук С., Гренюх В., Іккерт О., Бабський А. Вплив похідного бензофурану у комбінації з полімерними носіями на масу та тривалість життя мишей з лімфомою NK/Ly (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 2. Топільницька Т., Павловська Д., Гренюх В., Іккерт О., Бабський А. Вплив похідного піразолопіримідину у комбінації з полімерними носіями на масу та тривалість життя мишей з лімфомою NK/Ly (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
 3. Колінько Л., Весніна Л. Особливості експресії SIRT1 в моноцитах/макрофагах периферичної крові осіб із різною масою тіла (Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна).
 4. Kowalczyk B., Włodarczyk K., Palusińska-Szysz M. The importance of the lipid components of Legionella pneumophila in the process of adhesion and infection of the host cells (Maria Curie-Sklodowska University Institute of Biological Sciences, Lublin, Poland).

 

СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ В ОСВІТІ

20 квітня 2021

Головуючі: доц. Кобилецька М.

Модератори: Кавулич Я.

SECTION: BIOLOGY AND ECOLOGY IN EDUCATION

April 20, 2021

Head: assoc. prof. Kobyletska M.

 Moderator: Kavulytch Y.

Початок роботи секції: 10:00

Посилання на трансляцію:

https://us04web.zoom.us/j/78426161757?pwd=c3k1QlljOGZRNnlsQnFBVlplcG0yQT09

Meeting ID: 784 2616 1757

Passcode: KVd3r7

УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

 1. Павлів Ю., Мамчур О. Стан і перспективи викладання екології в Україні в контексті сталого розвитку (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

 

Конференція відбувається за підтримки Львівського конференц-бюро Львівської міської ради в рамках проекту “Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові.