ТЕМИ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

28.03.2022 | 18:19
 1. Оптимізація та автоматизація розрахунків максимальної окисної
  здатності мітохондрій.
  Асп. Манько Б.В.
  Дата проведення – 31.03.2022 р.
 2. Вплив високожирової та високоцукрової дієти на адаптаційну здатність
  мітохондрій печінки і підшлункової залози.
  Докторант Манько Б.О.
  Дата проведення – 07.04.2022 р.
 3.  Використання сучасних алгоритмів аналізу цифрових зображень для
  автоматизації флуоресцентних методів вимірювання мембранного
  потенціалу клітин
  Асп. Манько Б.В.
  Дата проведення – 28.04.2022 р.
 4. Аналіз змін у процесах мітохондріального окиснення різних субстратів
  у клітинах підшлункової залози щурів при високожировій та
  високовуглеводневих дієтах.
  Асп. Манько Б.В.
  Дата проведення – 12.05.2022 р.