У 2021 році Університет акредитував 28 освітніх програм

04.02.2022 | 21:40

Забезпечення якості освіти є одним із основних пріоритетів діяльності вищої школи. Ключовим елементом цього процесу, безперечно, є запровадження результативної процедури акредитації освітніх програм, формування політики доброчесності наукових досліджень та атестація наукових кадрів відповідно до європейських стандартів.

У цій сфері Львівський університет активно взаємодіє із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Так, згідно з даними Центру забезпечення якості освіти ЛНУ ім. Івана Франка, упродовж 2021 року в Національному агентстві проведено акредитацію 28-ми освітніх програм з отриманням сертифікату про акредитацію, серед яких:

  • 8 освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти («Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних»; «Готельно-ресторанна справа»; «Географія»; «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; «Менеджмент соціокультурної діяльності»; «Інформаційні системи та технології» «Маркетинг», «Дошкільна освіта»);
  • 13 освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти («Міжнародний туризм»; «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; «Середня освіта (Інформатика)»; «Початкова освіта»; «Організація освітнього простору: управління та експертиза»; «Міжнародне право», «Міжнародне та європейське право (англомовна)», «Логопедія», «Соціально-психологічна реабілітація», «Філософія», «Психологія», «Публічне адміністрування та управління бізнесом», «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах»);
  • 7 освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти («Економіка»; «Музичне мистецтво»; «Релігієзнавство»; «Комп’ютерні науки»; «Математика»; «Прикладна математика»; «Біологія»).

 

Додамо, що у 2022 році заплановано акредитацію 35 освітніх програм, з яких 17 – на першому (бакалаврському) рівні, 18 – на другому (магістерському) рівні.