Відкрита лекція доктора біологічних наук Бабського Андрія Мирославовича

09.10.2020 | 15:38

У вівторок 13 жовтня о15 год. 05 хв. відбудеться відкрита лекція доктора біологічних наук Бабського Андрія Мирославовича з курсу «Неоплазія» на тему «Фізіологія новоутворень».

Лекція відбудеться дистанційно з використанням MS Teams та буде доступна за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3390b497daea4d7ba0bccc306a85d3ad%40thread.tacv2/1600074370047?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2242c5882e-202c-4775-8d31-2a61cd6a8fa6%22%7d