Відкрита лекція доцента Нагалєвської М. Р. на тему “Система транспорту електронів: потік електронів від коферментів до кисню”

22.04.2021 | 16:44

У понеділок, 26 квітня 2021 року на 4 парі (1505 – 1625) відбудеться відкрита лекція доц. кафедри біохімії Нагалєвської М. Р. з курсу «Стратегія енергетичного обміну живих систем»

на тему

«Система транспорту електронів: потік електронів від коферментів до кисню»

Приєднатися до лекції можна за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c30057944b6439b8f05656039297c27%40thread.tacv2/1612941979283?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d

Запрошуються усі бажаючі.