Відкрита лекція з курсу “Регуляція обміну речовин”

12.10.2021 | 10:27
Шановні колеги, запрошую усіх бажаючих під’єднатися до відкритої лекції з курсу “Регуляція обміну речовин” на тему “Опосередкований ферментами контроль метаболічних шляхів” для студентів групи БЛБ-16М, що буде відбуватися 13 жовтня о 15.05 год.
Лекцію буде проведено на платформі Teams за посиланням
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTKDnvnMHaFD-p_W06R_MtVwe9fk9RmMOiP52htCtfjo1%40thread.tacv2/1632779422329?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2252df8068-c504-4d3a-ba6b-5fee2a90978f%22%7d