Відомі вчені-практики прочитали лекції для студентів ОП “Мікробіологія”

12.10.2023 | 23:07

Сьогодні лекцію «Інноваційні мікробні біотехнології для формування прибуткового рослинництва» для здобувачів вищої освіти ОП «Мікробіологія» читала Людмила Олексіївна Білявська, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Важливо, щоб студенти розуміли важливість наукових досліджень за фахом для суспільства і довкілля. Дякуємо Людмилі Олексіївні за цікаву двогодинну лекцію і за велику роботу для добробуту кожної людини. Працюємо над тим, щоб на ОП “Мікробіологія” було цікаво навчатися.

Це друга лекція у цьому навчальному році, яку читає відомий вчений-практик. Перша була прочитана Олександром Борисовичем Таширєвим, доктором технічних наук, професором, завідувачем відділу біології екстремофільних мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України. Лекція Олександра Борисовича була присвячена питанням розвитку біотехнологій очищення довкілля від органічних відходів та токсичних металів за використання мікроорганізмів, над дослідженням яких упродовж багатьох років працює колектив, який очолює професор Таширєв О.Б.