Вітаємо аспірантку кафедри фізіології та екології рослин Анастасію Фецюх із успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

28.01.2023 | 13:43

Вітаємо аспірантку кафедри фізіології та екології рослин Анастасію Фецюх із успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія».

Тема дисертації: “Фізіологічні аспекти стійкості рослин Salix viminаlis L. в умовах техногенного забруднення”

Науковий керівник: Терек О.І., доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.

27 січня 2023 року відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.051.087 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Фецюх Анастасії Богданівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.087 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол  № 38/11 від 29 листопада 2022 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 5323 від 02.12.2022 року у такому складі:

Голова ради: Антоняк Галина Леонідівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційний опонент:Колупаєв Юрій Євгенович – доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії біохімії рослин Інституту рослинництва імені Ю.Я. Юр’єва НААН України, професор кафедри захисту рослин Полтавського державного аграрного університету.

Офіційний опонент:Косаківська Ірина Василівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного.

Рецензент:Романюк Наталія Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рецензент:Джура Наталія Миронівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології Львівського національного університету імені Івана Франка.

В результаті засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.051.087 було прийнято рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія» Фецюх А.Б.

З матеріалами дисертації, офіційними документами та відео з трансляцією захисту модна ознайомитись на сторінці університету.