Вітаємо Орисю Макар із успішним захистом дисертації

11.05.2023 | 13:00

Вітаємо аспірантку кафедри фізіології та екології рослин Орисю Макар із успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія».

Тема дисертації: “Фізіологічні основи продуктивності і якості зерна ярої пшениці”

Науковий керівник: Терек Ольга Іштванівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.

5 травня 2023 року відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.051.098 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Макар Орисі Орестівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.098 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 44/3 від 01.03.2023 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 850 від 03.03.2023 року у такому складі:

Голова ради: Федоренко Віктор Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційний опоненти:

Швартау Віктор Валентинович – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Пида Світлана Василівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Смірнов Олександр Євгенович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології рослин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензент:

Кобилецька Мирослава Степанівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.

В результаті засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.051.098 було прийнято рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія» Макар Орисі Орестівній

З матеріалами дисертації, офіційними документами та відео з трансляцією захисту можна ознайомитись на сторінці університету.