Вітаємо переможців XVIIІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології (секції «Фізіологія людини і тварин, біомедицина» і «Біофізика»)

12.10.2022 | 13:40

7 жовтня 2022 р. відбулось спільне засідання секцій «Фізіологія людини і тварин, біомедицина» і «Біофізика» в рамках XVIIІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології». Переможцями визнано такі доповіді:

 

 

 

Секція «Фізіологія людини і тварин, біомедицина»

 

 

 

 

1 місце – Войтик А. (Войтик А., Манько Б., Іккерт О. ВПЛИВ ВИСОКОГО ВМІСТУ ЖИРІВ І ВУГЛЕВОДІВ У РАЦІОНІ НА ОКИСНЕННЯ СУБСТРАТІВ ЦТК У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ)

2 місце – Передерій Д. (Передерій Д. ЗМІНИ АНТИОКСИДАНТНИХ ПОКАЗНИКІВ У ГОМОГЕНАТАХ ПЕЧІНКИ КУРЕЙ ЗА УМОВ ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ)

3 місце – Бедрило А. (Liubas N., Terletska M., Bedrylo A., Iskra R., Lubenets V. ACTIVITIES OF CATALASE AND SUPEROXIDE DISMUTASE IN THE LIVER OF RATS UNDER THE THIOSULFONATE ESTERSACTION)

 

 

 

 

Секція «Біофізика»

 

 

 

1 місце – Хміль І. (Хміль І., Гарасим Н., Боднарчук Н. ЗМІНА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ САМЦІВ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ГІСТАМІНУ ТА РАНІТИДИНУ)

1 місце – Кульчицька А. (Кульчицька А., Тарновська А., Генега А., Катульська І., Ней І. ОЦІНКА АДАПТАЦІНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ)

2 місце – Рисенко Г. (Рисенко Г., Фінюк Н., Юшин І., Генега А., Лесик Р., Стойка Р. АНТИНЕОПЛАСТИЧНА ДІЯ НОВИХ 5-ЕН-4-ТІАЗОЛІДИНОНІВ З ПІРАЗОЛІЛІНОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ У МОЛЕКУЛАХ)

2 місце – Катульська І. (Катульська І., Тарновська А. Кульчицька А., Ней Я., Генега А. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ)

2 місце – Ней Я. (Ней Я., Катульська І., Кульчицька А., Генега А., Тарновська А. ОЦІНКА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ)

3 місце – Арсенюк Б. (Арсенюк Б., Омелюх Б., Ільків М., Шалай Я., Бабський А. ЦИТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЗА ДІЇ ПРОТИПУХЛИННОГО ПРЕПАРАТУ БФ1 ТА КОМПЛЕКСУ БФ1 З ПОЛІМЕРНИМ НАНОНОСІЯМИ У МИШЕЙ З ЛІМФОМОЮ NK/Ly)

3 місце – Кухтій Ю. (Кухтій Ю., Гарасим Н., Зинь А. СОРБЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ САМЦІВ ЩУРІВ ЗА ВПЛИВУ БЛОКАТОРІВ ГІСТАМІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ)