Вітаємо переможців XVIIІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології (секції “Мікробіологія, вірусологія та імунологія”)

12.10.2022 | 16:47

І місце: Komplikevych S., Kanetska A., Melnyk V., Maslovska O., Hnatush S. CU2+ AND CR (VI) INDUCED FREE RADICAL DAMAGES TO CELLS OF RHODOPSEUDOMONAS YAVOROVII IMB B-7620.

ІІ місце: Данило І., Комплікевич С., Масловська О., Гнатуш С. МІКРОБІОТА DESCHAMPSIA ANTARCTICA (О. ГАЛІНДЕЗ, МОРСЬКА АНТАРКТИКА).

ІІ місце: Войтович М., Політило О., Перетятко Т., Комплікевич С., Масловська О., Мороз О., Гнатуш С. СИНТЕЗ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ БАКТЕРІЯМИ, ВИДІЛЕНИМИ З РІЗНИХ БІОТОПІВ МОРСЬКОЇ АНТАРКТИКИ, ЗА ВПЛИВУ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ.

ІІІ місце: Гембара М. В., Мороз О. М., Яворська Г. В., Гнатуш С. О. ВІДНОВЛЕННЯ ЙОНІВ СУЛЬФАТУ БАКТЕРІЯМИ DESULFOVIBRIO SP. ЗА ВПЛИВУ НАТРІЙ НІТРАТУ.

ІІІ місце: Кузеляк Х., Яворська Г., Воробець Н. АНТИМІКРОБНА ТА АНТИКАНДІДОЗНА АКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТІВ З ЛИСТКІВ ВИДІВ РОДУ HEMEROCALLIS.

ІІІ місце: Кирилів У., Дмитрук О., Галушка А. ДЕГРАДАЦІЯ ФОРМАЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ У КЛІТИНАХ МЕТИЛОТРОФНИХ ДРІДЖДІВ KOMAGATAELLA PHAFFII.

ІІІ місце: Kulishko N., Komplikevych S., Maslovska O., Hnatush S. FREE RADICAL PROCESSES IN OCHROBACTRUM RHIZOSPHAERAE IMV B-7956 CELLS UNDER THE INFLUENCE OF COPPER(II) CHLORIDE.

ІІІ місце: Мелевич Я.В., Нейлюк М.І., Шимончук Т.В., Мороз О.М., Яворська Г.В., Гнатуш С.О. ВПЛИВ СПОЛУК БРОМУ ТА ФЛУОРУ НА ОКИСНЕННЯ НІТРИТ-ЙОНІВ ПУРПУРОВИМИ СІРКОБАКТЕРІЯМИ.