ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ 3 КУРСУ

20.07.2023 | 15:16

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ 3 КУРСУ


Виробничу практику здобувачі вищої освіти спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня кафедри екології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка проходили з 22 червня по 19 липня 2023 року.

Базами практики були:

 • кафедра екології біологічного факультету,
 • Державна екологічна інспекція у Львівській області,
 • Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,
 • НПП «Північне Поділля»,
 • Стрийський парк,
 • РЛП «Знесіння»,
 • ДПМ НАНУ,
 • ТОВ «ПРАНА ОРГАНІК»,
 • ТОВ «ХЙОРТ КНУДСЕН УКРАЇНА»,
 • Добротвірська ТЕС,
 • Вимірювальна лабораторія аналітичного контролю і моніторингу Карпатського НПП.

Залежно від бази практики, студенти ознайомилися з діяльністю підприємства чи об’єкта ПЗФ, посадовими обов’язками та інструкцією еколога, з документацією даного підприємства чи установи.

Під час виробничої практики студенти:

 • розширили знання, уміння та навички професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
 • сформували фахові компетентності: оцінювати вплив процесів техногенезу на стан навколишнього середовища, виявляти екологічні ризики, пов’язані з виробничою діяльністю; проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан довкілля; використовувати сучасні інформаційні ресурси та джерела для прийняття обґрунтованих рішень;
 • ознайомилися з екологічним паспортом регіону, прикладами екологічних паспортів підприємств чи об’єктів – баз практики;
 • апробували методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень;
 • провели соціологічне опитування;
 • розвинули soft skills: бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді.

Дякуємо ЗСУ, які бережуть наш спокій і дають змогу працювати та навчатися! Дякуємо студентам групи БЛЕ-31 за активність, відповідальність і професійний ріст!

Разом до перемоги!