XIV МIЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ СТУДЕНТIВ I АСПIРАНТIВ “МОЛОДЬ I ПОСТУП БIОЛОГIЇ”

23.04.2018 | 14:40
10-12 квітня 2018 року відбулася XIV Міжнародна наукова конференція “Молодь і поступ біології”, присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського. 
Організаторами конференції були біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститут біології та охорони середовища Поморської Академії в Слупську, Західний науковий центр НАН України та МОН України і Товариство прихильників Львівського університету. Конференція щорічно проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки.
11 квітня 2018 року відбулося засідання секції зоології
Були виголошені такі усні доповіді:
1. Dubovyk O. Winter bird assemblages in urban greenery in Lviv, Ukraine (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv).
2. Koroteeva D. Insect pollinators of Potentilla anserina L. in Minsk (Belarusian State University, Minsk, Belarus).
3. Nykonenko A. Bed-sites selection by roe deer (Capreolus capreolus) in the steppe forest of Dnipro region during autumn (Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro).
4. Sheiko A. Insects as visitors of goat’s beard (Aruncus dioicus (Walter) Fernald) infl orenscens in minsk (Belarusian State University, Minsk, Belarus).
5. Zduniak M. Microhabitat choice in basking african striped mice (Rhabdomys pumilio) (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland).
6. Войтенко В., Некрасова О., Марущак О., Оскирко О., Житник Д. Особливості онтогенезу трав’яної жаби Rana temporaria Linnaeus, 1758 (Anura, Ranidae) під впливом електромагнітного поля (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).
7. Дмитрієва І. Дослідження угруповань гельмінтів окремих популяцій Pelophylax spp. (Amphibia: Ranidae) на території Українського Полісся (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ).
8. Дрогваленко М. Особливості розвитку представників Pelophylax esculentus complex з Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків).
9. Дубина А., Некрасова О., Оскирко О., Марущак О. Аномалії фолідозу зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti 1768) популяцій екокоридору Дніпра (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).
10. Загородний І., Дикий І. Особливості живлення пугача (Bubo bubo L.) на території Львівської області (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).
11. Ковальчук А., Ковальчук С. Поліморфізм азіатського сонечка Harmonia axyridis у Харківскій області, Україна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків).
12. Куриленко О. Методики утримання та розведення Rhacodactylus leachianus (Sauria, Gekkota) (Cuvier, 1829) з гори Яте в лабораторних умовах для подальшого отримання стійкої герпетокультури (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).
13. Марущак О. Некрасова О., Коршунов О., Смірнов Н., Оскирко О. Аномальні варіанти забарвлення амфібій фауни України: географія та часові тенденції (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ).
14. Осієва А.-А., Решетило О., Стах В., Андріїшин Б., Дикий І. Смертність земноводних на автошляхах під час сезонних міграцій на Розточчі (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).
15. Оскирко О., Некрасова О., Марущак О. Реєстрація та опис нового морфотипу зелених ящірок Lacerta viridis Laurenti 1768 на території України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).
16. Панчук М., Решетило О., Гренюх В. Підходи до оцінки ефективності екопереходів за допомогою нейронної мережі на прикладі земноводних (Amphibia) (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).
17. Питель С., Тимків І. Бджолині (Hymenoptera, Apoidea) Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).
18. Хоменко А., Утєвський С., Сон М., Дядичко В., Шрестха М. Поширення найбільшої європейської п’явки Trocheta danastrica (Hirudinida: Erpobdellidae) в Україні (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків; Інститут морської біології НАН України, м. Одеса).
та стендові доповіді:
19. Зіньковський А., Алексієнко М., Трохимець В. Особливості розподілу основних промислових видів риб у прибережній зоні Олександрівського водосховища у 2015- 2017 рр. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).
20. Савченко М. Попередні результати моделювання поширення видів Myotis nattereri (Kuhl, 1817) та Barbastella barbastellus (Schreber, 1774), Chiroptera (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).