XVII наукова конференція “СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ІНШИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ”

13.09.2021 | 16:15

9-12 вересня 2021 р. на базі біологічного факультету (м. Львів) та біолого-географічного стаціонару (смт Шацьк) Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася XVII всеукраїнська наукова конференція “СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ІНШИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ”, 
присвячена 100 річниці від дня народження Костя Адріановича Татаринова. 

У роботі конференції взяли участь 65 учасників з 39 провідних наукових і навчальних установ Києва, Львова, Харкова, Шацька, Івано-Франкового, Одеси, Сум, Ужгорода, Житомира, Брно (Чехія), Нью-Делі (Індія), Копенгаген (Данія) та інших міст. Більшість з них підпорядковані Міністерству освіти і науки України, Національній академії наук України; були представлені також інституції природозаповідного фонду України, реабілітаційні центри для тварин та громадські організації. Крім того, були представлені установи з Данії, Чехії та Індії.

На конференції було заслухано 29 усних з актуальних фундаментальних і прикладних питань зоології, екології, гідроекології, популяційної генетики, охорони природи, мікроеволюції, мікробіології, ботаніки тощо.

Доповіді також стосувалися змін клімату та його впливу на ключові види екосистем, наслідків негативного антропогенного впливу та впливу інших екологічних чинників на біотичні системи та пошуку шляхів їх подолання, проблеми та перспективи розвитку об’єктів природо-заповідного фонду України.

У науковому збірнику конференції надруковано 59 публікацій, у підготовці яких взяли участь 130 авторів.

 

Матеріали конференції 2021

Резолюція_2021