Як працювати зі студентами дистанційно і проводити онлайн-заняття

25.03.2020 | 16:52
 • 1. Створити зі студентами з кожної дисципліни групу на вибраному ресурсі (у Telegram, Viber, WhatsApp тощо).
 • 2. У групі регулярно обговорювати теми, завдання, узгоджувати час віртуальних занять тощо. Це зручно, оскільки всі бачать і таким чином стають активнішими.
 • 3. Теоретичний матеріал і база запитань з усіх курсів цього семестру має бути обовязково представлена в системі Moodle.
 • 4. Обрати ресурс для вебінарів, віртуальних занять, відеолекцій і запропонувати студентам регулярні заняття на цьому ресурсі.
 • 5. Регулярно проводити заняття за розкладом (можна створювати гнучкий розклад на потребу студентів, але кількість занять має бути не меншою, ніж передбачено семестровим планом)
 • ЛЕКЦІЇ ПРАКТИЧНІ ЛАБОРАТОРНІ
  Теоретичний матеріал у Moodle за кожною темою (вислати студентам презентацію і теоретичний матеріал у випадку відсутності його у Moodlе) Теоретичний матеріал у Moodle за кожною темою Теоретичний матеріал у Moodle за кожною темою
  • Відеопрезентація матеріалу лекції
  • Відеолекція (може бути Ваша або відео з інтернету, якщо є на Вашу тему)
  • Для проведення відеолекції можна скористатися ресурсом – Zoom meeting
  • Вебінари (на платформі Zoom meeting або інше)
  • Захисти презентацій, обговорення, рецензії
  • виконання і написання завдань (тестів, есе) в moodle
  Продумати завдання і вибрати об’єкти, які можна представити студентам в комп’ютері.

  Відеодемонстрація, обговорення наживо, захист робіт