Захист дисертаційних робіт

26.06.2018 | 10:01

6 липня 2018 року о 12 00 год в аудиторії 333

відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи
БОДНАРЧУК Наталії Олександрівни на тему

«ЗМІНИ БІОФІЗИЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

ЗАРОДКІВ В’ЮНА ЗА ДІЇ ФЛУРЕНІЗИДУ»

та  о 14 00 год в аудиторії 333

відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи
БЕЗКОРОВАЙНОГО Андрія Олеговича на тему

«Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків

в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону»

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук із

спеціальності 03.00.02 – біофізика