Захист кандидатської дисертації Cкрипець Х.І.

05.03.2021 | 19:14

Вітаємо Cкрипець Христину Ігорівну та наукового керівника –
доцента кафедри ботаніки Одінцову А.В. із успішним захистом кандидатської
дисертації на тему: «РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ GLADIOLUS
IMBRICATUS L. ТА IRIS SIBIRICA L. (IRIDACEAE JUSS.)» у
спеціалізованій вченій раді Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного
Національної академії наук України