Засідання секції “Зоологія”

27.04.2023 | 13:27

27 квітня 2023 року відбулося засідання  секції “ЗООЛОГІЯ” в межах  XIX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка Юрія Романовича.

Учасники представили 5  доповідей :

1. Автайкіна Л., Ківганов Д. УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОВОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ РУКОКРИЛИХ М. ОДЕСА (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова)
2. Кремпа К. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПТАХІВ РОДИНИ ЧАПЛЕВИХ (ARDEIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА (Львівський національний університет імені Івана Франка)

3. Кучеров О., Дядичко В. ГЕРПЕТОФАУНА КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ: ВИДОВИЙ СКЛАД, СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ТА ОХОРОНА (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова)
4. Рахматіллаєва М.Б., Утєвський С. ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ І СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ РІЧКОВИХ РАКІВ ASTACUS LEPTODACTYLUS ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
5. Chuprakova V., Friedman N. R. TEMPORAL AND SPATIAL PATTERNS OF MORPHOLOGICAL INDICATORS OF THE EURASIAN MAGPIE PICA PICA (V. N. Karazin Kharkiv National University)

Дякуємо ЗСУ за можливість працювати!

Бажаємо учасникам подальших наукових успіхів і чекаємо на зустрічі на наступній конференції “Молодь і поступ біології”!