Живлення рослин

04.11.2021 | 17:52

«Живлення рослин» – вивчення того, як рослини поглинають та використовують мінеральні елементи з навколишнього середовища. Рослини розробили механізми концентрації елементів з ґрунтових розчинів без накопичення токсичної кількості шкідливих елементів. Як рослини синергічно взаємодіють з мікроорганізмами на поверхні кореня, щоб перетворити поживні речовини в більш доступні форми? Як поживні речовини засвоюються та транспортуються по всій рослині, щоб кожна клітина мала всі 17 основних елементів у правильних пропорціях на кожному етапі росту? Що таке біофортифікація? Як поглинання N як амонію проти нітрату впливає на розподіл поживних речовин, рН ризосфери та ріст? Як рослини засвоюють та використовують карбон, фіксований у процесі фотосинтезу?

Курс розроблено як елемент професійного розвитку біологів. Курс включає теоретичний огляд механізмів забезпечення мінерального та вуглецевого живлення рослин та шляхів метаболічних перетворень засвоєних елементів.