ЗУСТРІЧ З КАФЕДРОЮ БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ

24.04.2022 | 22:27
Привітик, друзі❤️
Продовжуємо далі знайомитись з нашими кафедрами?😍
КАФЕДРА БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ 📊🖥
📌 Тематика наукових досліджень:
🔹Закономірності змін електро-фізіологічних показників мембран протягом раннього ембріогенезу у риб (модельні об’єкти – яйцеклітини риби в’юн, зебри-фіш, зародки жаби, тканини теплокровних тварин);
🔹Визначення та дослідження домінуючих функціональних структур у мембранопов’язаних процесах раннього ембріогенезу;
🔹Вивчення дії електромагнітного випромінювання радіодіапазону на життєздатність і процеси
запліднення та ембріогенезу;
🔹Молекулярні механізми дії фізичних та хімічних екзогенних чинників на функціонування транспортних систем ембріонів холоднокровних упродовж раннього ембріогенезу;
🔹Оксидативний стрес та морфологічні зміни у теплокровних і холоднокровних тварин за дії біологічно-активних речовин (гіпохлориту натрію, гістаміну, кверцетину);
🔹Особливості енергетичних та пероксидних процесів у ракових клітинах; похідні тіазолів як потенційні протипухлинні препарати; біоенергетика мітохондрій;
🔹Вплив лазерного опромінення на показники крові хворих на туберкульоз;
🔹Застосування нових інформаційних технологій у біологічних дослідженнях;
🔹Роль симпато-адреналової системи в адаптації до м’язової роботи в спортсменів;
🔹Показники еякуляту в чоловіків різного віку в нормі та за патології.
📌 Біофізика базується на наступних дисциплінах:
🔹анатомія
🔹фізика
🔹неорганічна хімія
🔹органічна хімія
🔹цитологія
🔹фізіологія людини і тварин
🔹радіобіологія
🔹ботаніка
🔹фізіологія рослин
📌 Навчальні курси, які читають викладачі кафедри:
🔹Біометрія
🔹Загальна цитологія і гістологія
🔹Математичні методи в біології з основами інформатики
🔹Біофізика
🔹Біофізика біомакромолекул
🔹Біофізика клітини
🔹Біофізика мембран
🔹Основи наукових досліджень у біофізиці
🔹Біоенергетика
🔹Великий практикум з біофізики
🔹Інструментальний аналіз біопрепаратів
🔹Медична біофізика
🔹Теоретичні основи біоінформатики
🔹Біофізика м’язів
🔹Біофізика сенсорних систем
🔹Біофізика транспортних процесів
🔹Екологічна біофізика
🔹Методологія наукових досліджень в
біофізиці
📌 Також кафедра готує бакалаврів і магістрів – біофізиків, забезпечуючи навчання з таких нормативних курсів:
🔹біофізика
🔹загальна цитологія
🔹гістологія
🔹математичні методи в біології
🔹основи інформатики
Зокрема для магістрів такими нормативними курсами є: ↩️
🔹екологічна біофізика;
🔹біофізика сенсорних систем;
🔹біофізика транспортних систем✍️
📌Потенційні місця працевлаштування випускників кафедри:
🔹Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
🔹Івано-Франківський національний медичний університет
🔹Львівський медичний інститут
🔹Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
🔹Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
🔹Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
🔹Інститут біології тварин НААН України
🔹Інститут біології клітини НАН України
🔹Інститут експериментальної патології,онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України
🔹Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
🔹Інститут фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України
🔹Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
🔹Львівський обласний клінічний діагностичний центр
🔹Медична лабораторія “ДіаВіта Мед”
🔹Медична лабораторія «Сінево»
Тож, давайте дізнаємось більше про кафедру БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ на нашій зустрічі – 26 квітня о 15:00❣️
Посилання на чат учасників↩️
Посилання на зустріч↩️
Topic: ЗУСТРІЧ З КАФЕДРОЮ БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ
Time: Apr 26, 2022 03:00 PM Kiev
Meeting ID: 795 8516 9925
Passcode: 87uKqg
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА🇺🇦
З любов‘ю, Студентська рада🤍
На зображенні може бути: 11 людей, люди стоять та текст