Звітна конференція

10.02.2020 | 13:08

4 лютого 2020 року в рамках звітної наукової  конференції Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося засідання підсекції ЕКОЛОГІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ РОСЛИН. Було заслухано 17 доповідей, що стосуються різноманітних й актуальних питань сучасної науки.

 1. Дослідження синтетичної популяції пшениці SynOpDH та Brachypodium distachyon як нових модельних об’єктів для вивчення злакових культур. Інж. Кавулич Я.З., асп. Макар О.О., доц. Пацула О.І., доц. Романюк Н.Д., проф. Терек О.І.
 2. Склад бактеріальних ендофітів та вміст мікроелементів у зерні пшениці ярої. Асп Макар О.О., доц. Романюк Н.Д., доц. Пацула О.І., проф. Терек О.І.
 3. Опушеність листків рослин C. hirta за умов нафтового забруднення ґрунту. Асист. Буньо Л.В., доц. Цвілинюк О.М.
 4. Проблема забур’яненості за умов екологічно безпечного землеробства. Доц. Мамчур О.В., с.н.с. Качмар О.Й., н.с. Вавринович О.В.
 5. Вплив кофеїну на ростові та біохімічні показники проростків кукурудзи. Акумуляція важких металів у клітинах деяких видів мохів на території міста Львова. Студ. Роман І.І., доц. Баранов В.І.
 6. Стан антиоксидантної системи в гаметофітах деяких видів мохів на території міста Львова. Асп. Поліщук О.І., проф. Антоняк Г.Л.
 7. Міграція важких металів у озерах м. Львів. Доц. Цвілинюк О.М.
 8. Зоопланктоценози паркових водойм м. Львова. Доц. Думич О. Я.
 9. Характеристика інвазії Harmonia axyridis (Pallas,1773) у Львові. Доц. Савицька О.М.
 10. Нові відомості про мохоподібні Малого Полісся. Асист. Драч Ю.А., доц. Мамчур З.І.
 11. Фізико-хімічні властивості нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторемедіації. Асп. Подан І.І., доц. Джура Н.М.
 12. Видовий склад і структура угруповань мишоподібних гризунів у біотопах НПП: «Дністровський каньйон» та Яворівський. Асп. Штик О.В., доц. Мамчур З.І.
 13. Акумуляція металів у тканинах водяних макрофітів. Асп. Лесів М.С., проф. Антоняк Г.Л.
 14. Структура популяцій видів родини орхідних (Orchidaceae) на г. Лисівка (м. Винники). Асп. Пилипів Ю.В.
 15. Попередні дані про сфагнові мохи масиву Ґорґан. Асп. Притула С.В.
 16. Біологічні інвазії в наземних екосистемах. Асп. Химин О.І.
 17. Індикаторне та природоохоронне значення колембол. Асп. Калинич Ж.В.