ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ

10.02.2020 | 10:39

4-5 лютого 2020 року в рамках звітної наукової  конференції Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося засідання підсекції БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН, БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ. Було заслухано 16 доповідей з актуальних фундаментальних і прикладних питань фізико-хімічної біології, фізіології та біомедицини. Зокрема, багато повідомлень стосувалися механізмів та можливих способів лікування таких серйозних патологічних відхилень як цукровий діабет, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, шизофренії, цирозу печінки, панкреатиту, променевої хвороби та раку:

 

 • Фотобіомодуляційна терапія – чинник запобігання розвитку оксидативного стресу у лейкоцитах периферичної крові щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом. Асп. Кармаш О., доц. Люта М., проф. Сибірна Н.
 • Вплив логанової кислоти з плодів Cornus mas на маркерні показники оксидативного стресу імунокомпетентних клітин крові за умов експериментального цукрового діабету. Асп. Дзидзан О., доц. Бродяк І., проф. Сибірна Н.
 • Окремі гематологічні показники та ліпідний профіль щурів на різних моделях метаболічного синдрому. Доц. Нагалєвська М., проф. Сибірна Н.
 • Роль спермідину в антиоксидантному захисті у рекомбінантного штаму дріжджів Ogataea polymorpha з надекспресією людського альфа-синуклеїну. Доц. Стасик О.
 • Вплив низькоінтенсивного синього світлового випромінювання на стан еритрону за експериментального цукрового діабету. Єфіменко Н., проф. Сибірна Н.
 • Гіпоглікемічний та антиоксидантний ефект концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина за експериментального цукрового діабету. Доц. Сабадашка М., проф. Сибірна Н.
 • Теоретичні основи застосування цитратів мікроелементів для профілактики цукрового діабету. Проф. Іскра Р.Я.
 • Роль мітохондрій у розвитку шизофренії. Доц. Іккерт О.В., доц. Дика М.В., інж. Руда О.В.
 • Токсичні ефекти етанолу на ацинарні клітини підшлункової залози за їхньої стимуляції холецистокініном залежать від субстрату окиснення мітохондрій. Ст. наук. співроб. Манько Б.О.
 • Залучення амінокислот у процеси мітохондріального дихання впливає на життєздатність ацинарних клітин підшлункової залози щурів. Аспір. Зуб А.М.
 • Залежність адаптаційної здатності мітохондрій печінки від способу виділення клітин. Мол. наук. співроб. Мазур Г.М., доц. Мерлавський В.М.
 • Фізіологічний тремор кисті за умов навантаження у чоловіків, які займаються розумовою працею. Інж. Гнатчук І.Ю.
 • Актиграфічні пристрої для моніторингу сну. Наук. співроб. Мандзинець С.М., доц. Король Т.В., аспір. Зуб А.М.
 • Стратегія виживання епітеліальних стовбурових клітин печінки щурів за впливу рентгенівських променів. Докторант Геращенко Б.І., проф. Бабський А.М.
 • Вплив похідних тіазолу на тривалість життя мишей з лімфомою NK/Ly. Наук. співроб. Гренюх В.П.
 • Активність ферментів антикоксидантного захисту клітин лімфоми NK/Ly за впливу похідних тіазолів в комплексі з нанорозмірними носіями. Асп. Попович М.В., мол. наук. співроб. Шалай Я.Р.