Звітна наукова конференція. Підсекція ботаніки, зоології і гідробіології

04.02.2021 | 17:49

3-4 лютого 2021 року в рамках звітної наукової  конференції Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося  дистанційне засідання підсекції БОТАНІКИ, ЗООЛОГІЇ І ГІДРОБІОЛОГІЇ.

Було заслухано 20 доповідей з актуальних фундаментальних і прикладних питань ботаніки і зоології:

 1. Проблеми міграцій і трофіки тварин за сучасних умов зміни довкілля. Проф. Царик Й.В.
 2. Особливості біології та біотопний розподіл представників надродини Apoidea (Apiformes) на Українському Розточчі та Малому Поліссі. Асист. Скирпан І.П.
 3. Фітонематоди Longidoridae урбоекосистем Розточчя і Опілля (Україна): таксономічний склад і особливості формування фауни. Збер. фондів Зоол. муз. Сусуловська С.
 4. Батрахофауна заповідних територій Українського Розточчя. Асп. Андріїшин Б.І.
 5. Особливості живлення Tyto alba та Athene noctua на Берегівщині (Закарпаття). Асп. Загородний І.В.
 6. Mustelidae & Canidae: особливості живлення на території Західної України. Асп. Марців М.В.
 7. Аналіз знахідок нічниці триколірної Myotis emarginatus на території Західної України. Асп. Чайка Ю.І.
 8. Дослідження трофіки земноводних Українського Розточчя: літературний огляд. Асп. Баландюх Н.І.
 9. Еколого-географічна характеристика лісових біоценозів Малого Полісся та Північного Опілля на прикладі ДП “Бродівське ЛГ”. Асп. Лесів К.Я.
 10. Зимова орнітофауна на території міських агломерацій м. Черкаси. Асп. Жуленко В.К
 11. Морфогенез нижніх плодів з різним способом розкривання в родині Campanulaceae Juss. Асп. Андрейчук Р.Р.
 12. Адвентивна флора міста Дрогобич. Асп. Галицька Н.П., доц. Гончаренко В.І.
 13. Порівняльна морфологія та васкулярна анатомія квітки Hyacinthaceae Batsch. Асист. Дика О.О.
 14. Біологічні дослідження під час 24 Української антарктичної експедиції. Доц. Дикий І.В.
 15. Вплив рекреації на раритетні види земноводних у високогір’ї Українських Карпат. Доц. Решетило О.С.
 16. Гіллястовусі раки (Cladocera) Галичини у дослідженнях професора  А. Вежейського. Доц. Іванець О.Р.
 17. Потенційні комахи-інвайдери в Україні. Доц. Назарук К.М.
 18. Спостереження горлиці звичайної (Streptopelia turtur) у місті Стрий (Львівська область). Доц. Гнатина О.С.
 19. Динаміка іхтіокомплексу р. Цир (правий доплив Прип’яті) у Сорокарічній ретроспективі. Асист. Лєснік В.В.
 20. Potamopyrgus antipodarum – вселенець у Шацьке поозер’я. Асист. Колтун І.О., доц. Хамар І.С.