ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

09.02.2020 | 10:34

4-5 лютого 2020 року в рамках звітної наукової  конференції Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося засідання підсекції БОТАНІКИ, ЗООЛОГІЇ І ГІДРОБІОЛОГІЇ.

4 лютого було заслухано 13 доповідей з актуальних фундаментальних і прикладних питань зоології, а також доповіді стосувалися наслідків негативного антропогенного впливу та впливу інших екологічних чинників на біотичні системи та пошуку шляхів їх подолання:

 1. Теорія хаосу в популяційній біології. Проф. Царик Й.В.
 2. Проблема церкаріозного дерматиту у водоймах Шацького національного
  природного парку. Доц. Хамар І.С.
 3. Молюски озер Шацького національного природного парку. Асист. Колтун
  І.О.
 4. Поширення гірчака звичайного (Rhodeus amarus) у водоймах Розточчя.
  Асист. Лєснік В.В.
 5. Загибель амфібій на автошляхах Закарпаття: масштаби, наслідки, охорона. Доц. Решетило О.С.
 6. Filinia у раціоні Asplanchna (Rotifera: Monogononta) водойм Українського Розточчя. Доц. Іванець О.Р.
 7. Ключові види зоопланктерів у водоймах Рівненського природного заповідника. Доц. Назарук К.М.
 8. Бджоли в антропогенно зміненому середовищі. Асист. Скирпан І.П.
 9. Штучні матеріали в гніздах птахів. Доц. Гнатина О.С.
 10. Трофічні характеристики ключових видів земноводних Українського Розточчя. Асп. Андріїшин Б.
 11. Трофіка сича хатнього (Athene noctua) на Закарпатті. Асп. Загородний І.
 12. Порівняльна характеристика живлення лисиці звичайної та куниці кам’яної на території Західної України. Асп. Марців М.
 13. Порівняння фауни рукокрилих Медової печери протягом осіннього роїння і зимової гібернації. Асп. Чайка Ю.