Навчальний план (6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)

Напрям підготовки – 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологія людини 16 16 1:1 Іспит
ЕТ 32 32 2:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екол. грибів з осн. фітопатології 32 32 2:2 Іспит
Екологія популяцій 32 32 2:2 Залік
Біомоніторинг довкілля 32 16 2:1 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологічна експертиза 32 16 2:1 Залік
Заповідна справа 32 16 2:1 Іспит
Міжнародні екологічні організації 32 16 2:1 Залік
Рац. природкор. 16 16 1:1 Залік
Мет. викл. екол. 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Спецпрактикум 40 0:2,5 Залік
Фауна ПК 20 20 1,3:1,3 Залік
Агроекологія 30 20 1,9:1,3 Залік
Радіоекологія 40 20 2,5:1,3 Іспит