Пацула Остап Ігорович

Посада: доцент кафедри фізіології та екології рослин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-83

Електронна пошта: ostap.patsula@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Фіторемедіація ґрунтів, забруднених важкими металами;
 • Адаптивні реакції рослин на дію полютантів навколишнього середовища;
 • Біофортифікація.

Курси

Публікації

 • Пацула О. Пристосування Helianthus annuus L. до токсичної дії кадмію за участю пероксидази // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. –  2006. – Вип. 18. – С. 30-34.
 • Кобилецька М., Пацула О., Терек О.І., Balazsy S., Toth M. Видовий склад фітоценозів прируслової ділянки ріки Тиса// Науковий вісник Львів. нац. універ. вет. мед. та біотех. ім. С.З. Гжицького. 2008. – Т. 5, №2 (37), ч. 5. – С. 165-168.
 • Пацула О.І., Кобилецька М.С., Терек О.І. Балажі Ш., Товт М. Оксидативні реакції рослин прируслової ділянки ріки Тиса  // Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. – 2008. -Вип.48 – С. 201-204.
 • Пацула О.І., Кобилецька М.С., Терек О.І. Пігментний склад прируслової ділянки ріки Тиса // Збірник наук. праць Уманського держ. аграр. унів. 2008.С. 51 – 56.
 • Терек О.І., Пацула О.І. Вивчення росту та розвитку рослин у Львівському національному університеті //  Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. – Київ. – 2009. –  т. 1. – С. 602 – 611.
 •  Ріст і розвиток рослин: навч. посібник / О.І. Терек, О.І. Пацула. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 328 с.
 • Гащишин В. Вплив іонів важких металів і регулятора росту трептолему на загальний вміст фенольних сполук у рослинах ріпаку та соняшнику / В. Гащишин, О. Грохольська, О. Пацула, О. Терек // Біологічні студії. – 2012. – Т. 6, №1. – С. 109–116.
 • Гащишин В.Р. Адаптивні зміни пігментного комплексу рослин Helianthus annuus L. за дії іонів цинку і міді та регулятора росту трептолему / В.Р. Гащишин, О.І. Пацула, О.І. Терек // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2012. – Вип. 32. – С.11-23.
 • Гащишин В.Р. Вплив іонів цинку, міді і трептолему на вміст пероксиду водню й активність каталази та пероксидази рослин Brassica napus L. / В.Р. Гащишин, О.І. Пацула, О.І. Терек // Український ботанічний журнал. – 2012. – Т.69, №5. – С. 107-114.
 • Пацула О.І. Протекторна роль іонів феруму в рослин Brassica juncea L. за дії плюмбум ацетату / О.І. Пацула, О.Р. Гаранджа, О.С. Філяк [та ін.] //Біологічні студії. – 2013. – Т. 7, №3. – С. 169 – 178.
 • Гащишин В.Р.Накопичення важких металів у рослинах Brassica napus L. та Helianthus annuus L. під впливом солей цинку та регулятора росту // В.Р. Гащишин, О.І. Пацула, О.І. Терек / Фізіологія рослин та генетика. – 2014. – Т. 46, № 4. – С. 343-350.

Біографія

Дата народження: 1 січня 1980 року, с. Зимна Вода, Пустомитівського району, Львівської області

Освіта вища. У 2001 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет із спеціалізацією кафедри фізіології та екології рослин (1996–2001 рр.). У 2001 році після закінчення університету поступив в аспірантуру на денну форму навчання при кафедрі фізіології та екології рослин. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Адаптаційні реакції  соняшника до токсичної дії іонів свинцю та кадмію”. Науковий керівник – професор О.Т. Демків. Після закінчення аспірантури із 2005 року працював на посаді асистента, а з 2009 року на посаді доцента кафедри фізіології та екології рослин.

Проекти

Виконавець проекту OISE-16-62755-0 Cталі підходи до підвищення врожайності та поживної цінності пшениці”, що фінансується Фондом цивільних досліджень та розвитку (CRDF Global).

Методичні матеріали

Екологія рослин: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: О.І. Пацула, Н. Д. Романюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 100 с.

Загальна екологія та неоекологія: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та  збалансоване природокористування / Укл.: Пацула О.І., Цвілинюк О.М.– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 56 с.

Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 328 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!