Механізми адаптації рослин

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Пацула О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб володіти уявленнями про те, що однією із фундаментальних властивостей живого є адаптація. Сучасні уявлення про адаптаційні можливості рослинних організмів є теоретичною основою для раціонального природокористування й мають важливе значення в розумінні взаємин між природою і людиною, що важливо для удосконалення ряду компетенцій майбутнього біолога.

Силабус:

Завантажити силабус