Молекулярна біологія розвитку рослин

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
764

Опис курсу

У дисципліні представлені механізми регулювання індивідуального розвитку рослин, а також молекулярні основи, теорії, гіпотези і узагальнення про характер регуляції росту і розвитку на різних рівнях організації живого: від молекулярного до популяційного, про різні модельні об’єкти і найважливіші досягнення, які були отримані у зв’язку з їх використанням.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 328 с.
  2. Hopkins W. G. Plant development. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2005. 160 p.
  3. Keara F. A., Wigge P. A. Temperature and plant development. Ames, Iowa USA: Wiley Blackwell, 2014. 240 p.
  4. Meier U. Growth Stages of Plants. Wiley: London. 1998.622p.
  5. Murphy T. M. Molecular plant development. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1988. 222 p.
  6. Raghavan, V. Developmental biology of flowering plants. New York: Springer, 2000. 167 p.
  7. Raven P. H., Ray F. E., Susan E. E. Biology of Plants , 6th ed. New York: W. H. Freeman and Company, 1999. 320 p.
  8. Taylor A., Sussex I. M. Patterns in Plant Development. New York: Cambridge University Press, 1989. 278 p.

 

Допоміжна:

  1. Erwin B., Strnad M. Advances in regulation of plant growth and development. Prague, Czech Rep: Peres Publishers, 1999. 56 p.
  2. Iqbal H. Development of plants. Jaipur, India: Oxford Book Co., 2010. 203 p.

Силабус:

Завантажити силабус