Шановні студенти-екологи!

12.03.2020 | 19:02

На виконання наказу ректора щодо дистанційного навчання теоретичний матеріал (лекційний, семінарські, консультації) викладені у системі віртуального середовища Moodle, який буде постійно оновлюватися. Прошу поставитися серйозно до опрацювання матеріалу, проходити всі завдання і тести.