Захист дисертаційних робіт за спеціальністю біофізика

06.07.2018 | 22:01

6 липня 2018 року відбулися захисти дисертаційних робіт
БОДНАРЧУК Наталії Олександрівни на тему

«Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду»

та БЕЗКОРОВАЙНОГО Андрія Олеговича на тему

«Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону»

за спеціальністю 03.00.02 – біофізика