(Оновлено) Завдання студентам зі зоологічних курсів на час карантину!

04.05.2020 | 16:00

Шановні студенти!

Викладачі кафедри зоології підготували для Вас завдання і теми для самостійного опрацювання на період карантину:

 

1 курс

Іванець О.Р.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Лекційний курс «Зоологія безхребетних»

Гр. Блб-13, Гр. Блб-14

Тема 4. Класифікація будова і розвиток представників типу Плоскі черви. Клас Війчасті черви, клас Трематоди.

Тема 5. Особливості будови та розвитку представників класу Моногенетичні присисні та класу Стьожкові черви

Тема 6. Класифікація будова і розвиток представників типу Первиннопорожнинні.

Тема 7. Класифікація будова та розвиток представників типу Коловертки і типу Скреблянки.

Тема 8. Класифікація будова і розвиток представників типу Кільчасті черви.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Лекційний курс «Зоологія безхребетних»

Гр. Блб-15, Гр. Блб-16

Тема 2. Класифікація будова і розвиток представників типу Кишковопорожнинні.

Тема 3. Класифікація будова і розвиток представників типу Реброплави.

Тема 4. Класифікація будова і розвиток представників типу Плоскі черви. Клас Війчасті черви, клас Трематоди.

Тема 5. Особливості будови та розвитку представників класу Моногенетичні присисні та класу Стьожкові черви

Тема 6. Класифікація будова і розвиток представників типу Первиннопорожнинні.

Тема 7. Класифікація будова та розвиток представників типу Коловертки і типу Скреблянки.

Тема 8. Класифікація будова і розвиток представників типу Кільчасті черви.

Основна література до лекційного курсу «Зоологія безхребетних»

 1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., Высшая школа, 1981.
 2. 3еликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. М., Высшая школа, 1969.
 3. Мазурмович Б.М., Коваль В.П. Практикум з зоології безхребетних. К., Вища школа, 1977.
 4. Мельник Л.М., Іванець О.Р., Лєснік В.В., Хамар І.С. Практикум із зоології безхребетних. Львів, 2004
 5. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г.Зоологія безхребетних: підручник у З кн. Т.1., 2, 3. К., Либідь,І996

До уваги студентів груп Блб – 13, 14, 15, 16. Інформація щодо подальшої роботи над курсом “Зоологія безхребетних” розміщена в Moodle, в розділі Новини.

Зоологія безхребетних/лабораторні заняття:

Заняття 6. Будова представників класу Нематод.

Підготовувати загальну характеристику Типу Первиннопорожнинні черви – Nemathelminthes та Класу Нематоди.

Ознайомитися із життєвими циклами аскариди людської (Ascaris lumbricoides) та трихінелли (Trichinella spiralis).

Заняття 7. Будова представників типів Коловертки і Скреблянки.

Підготувати особливості будови типів Коловертки і Скреблянки.

Звернути увагу на будову і функції коловертального апарату, цикломорфоз та особлиості розмноження коловерток. Особливості будови скреблянок, що пов’язані з паразитичним способом життя.

Заняття 8. Морфологія та личинки представників Класу Багатощетинкові.

Підготувати загальну характеристику Типу Кільчасті черви та Клас Багатощетинкові.

Порівняти з Типами Плоскі черви та Первиннопорожнинні.


2 курс

«Зоологія хордових»

Для студентів, що навчаються за спеціальність 091 Біологія

Опрацювати тему «Клас Птахи. Екологічні групи птахів. Значення птахів та їх охорона».

Для студентів, що навчаються за спеціальність 014 Середня освіта

Опрацювати тему «Морфофізіологічні особливості ссавців як вищого класу хребетних. Розмноження і розвиток ссавців. Органи чуттів, орієнтація, поведінка, поширення і значення ссавців.».

Презентації та методичні вказівки до лабораторних занять можна знайти в системі Moodle.

 

Зоологія хордових/лабораторні заняття

(21 група)

– Морфологія, покриви, будова пір’я та скелет птахів.

– Анатомія птахів.

– Морфологія, скелет і череп ссавців.

3 курс

С\к Теріологія

Допрацювати тему 5: Комахоїдні або Мідицеподібні (Eulipotyphla seu Soriciformes) – особливості систематики, представники та їх морфо-біологічні особливості.

Опрацювати тему 6: Надряд Афротерії (Afrotheria) – поширення, систематика, представники та їх морфо-біологічні особливості.

Рекомендована література

 1. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.В. Біологія лісових птахів та звірів. Навчальний посібник. Львів: Поллі, 2005. – 600 с.
 2. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
 3. Абелєнцев В. І., Підоплічко І. Г., Попов Б. М. Загальна характеристика ссавців: Комахоїдні, кажани. // Фауна України: Ссавці. – К.: АН УРСР, 1956. – Т. 1. – Вип. 1. – 478 с.
 4. Татаринов К. А. Фауна хребетних заходу України. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1973. – 260 с.

Опрацювати тему 7: Надряд Унгуляти (Ряд: Китоподібні)

Рекомендована література

 1. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
 2. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих (Отряды: китообразные, хищные, ластоногие, трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозоленогие, непарнокопытные). – М.: Высшая школа, 1979. – 528 с.
 3. Яблоков А.В. Киты и дельфины. – М.: Наука, 1972. – 390 с.
 4. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Укр. енциклопедія, 1994. – 461 с.

Опрацювати тему 8: Надряд Унгуляти (Ряди: Трубкозубоподібні, Парнопалі або Оленеподібні, Коні або Конеподібні, Уранотерії або Слоноподібні)

Рекомендована література

 1. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
 2. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.В. Біологія лісових птахів та звірів. Навчальний посібник. Львів: Поллі, 2005. – 600 с.
 3. Волох А. М. Великі ссавці Південної України в ХХ ст. (Динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління) // Автореф. дис… доктора біол. наук. – К, 2004. – 35 с.
 4. Мигулін О. О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). – Харків.: Вид-во АН УРСР, 1938. – 426 с.
 5. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих (Отряды: китообразные, хищные, ластоногие, трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозоленогие, непарнокопытные). – М.: Высшая школа, 1979. – 528 с.
 6. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Укр. енциклопедія, 1994. – 461 с.

Опрацювати тему 9: Ряд Гризуни

Рекомендована література

 1. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
 2. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.В. Біологія лісових птахів та звірів. Навчальний посібник. Львів: Поллі, 2005. – 600 с.
 3. Загороднюк І. Польовий визначник дрібних ссавців України. – Українське теріологічне товариство НАНУ. Київ, 2002. – 60 с.
 4. Мигулін О. О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). – Харків.: Вид-во АН УРСР, 1938. – 426 с.
 5. Рудишин М. П. Екологія популяцій гризунів західного регіону України // Автореф. дис…. д-ра біол. наук. – Дніпропетровськ, 1998. – 42 с.
 6. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих. (Отряды: зайцеобразных, грызунов). – М.: Высшая школа, 1977. – 494 с.
 7. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Укр. енциклопедія, 1994. – 461 с.

Опрацювати тему 10: Ряд Хижі

Рекомендована література

 1. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
 2. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.В. Біологія лісових птахів та звірів. Навчальний посібник. Львів: Поллі, 2005. – 600 с.
 3. Абелєнцев В. І. Фауна України. Ссавці. Куницеві, Т. 1. – Вип. 3.  –  К., 1968. –  312 с.
 4. Волох А. М. Великі ссавці Південної України в ХХ ст. (Динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління) // Автореф. дис… доктора біол. наук. – К, 2004. – 35 с.
 5. Дикий І. В. Борсук (Meles meles L. 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона). Автореф. дис…канд. біол. наук. – Київ, 2004. – 20 с.
 6. Кучеренко С. П. Хищные звери леса. – М.: Агропромиздат, 1988. – 255 с.
 7. Мигулін О. О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). – Харків.: Вид-во АН УРСР, 1938. – 426 с.
 8. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих (Отряды: китообразные, хищные, ластоногие, трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозоленогие, непарнокопытные). – М.: Высшая школа, 1979. – 528 с.
 9. Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. – Warszawa, 2001. – 461 s.
 10. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Укр. енциклопедія, 1994. – 461 с.

Опрацювати тему 11: Ряд Примати

Рекомендована література

 1. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
 2. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих (Отряды: однопроходных, сумчатых, насекомоядных, шерстокрылов, рукокрылых, приматов, неполнозубых, ящеров). – М.: Высшая школа, 1973. – 432 с.
 3. Фридман Є.П. Приматы. – М.: Наука, 1979. – 219 с.

Опрацювати тему 12: Скелет ссавців (Загальна характеристика класу. Краніологічні методи визначення й вивчення ссавців. Ряди плацентарних ссавців особливості будови та їх поширення.)

Рекомендована література

 1. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
 2. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.В. Біологія лісових птахів та звірів. Навчальний посібник. Львів: Поллі, 2005. – 600 с.

4 курс

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Лекційний курс «Теорія еволюції»

Гр. Блб-41, Гр. Блб-42, Гр. Блб-43, Гр. Блб-44

Тема 1. Місце еволюційного вчення в системі біологічних наук, основні напрямки та етапи розвитку. Еволюційна теорія Ж.-Б. Ламарка.

Тема 2. Теорія штучного добору Ч.Дарвіна. Мінливість, спадковість, боротьба за існування та їх роль в теорії природного добору Ч.Дарвіна.

Тема 3. Поняття боротьби за існування. Біогеоценоз, як арена боротьби за існування. Форми елімінації. Поняття мікроеволюції. Генетичні та екологічні основи еволюції.

Тема 4. Популяція як елементарна одиниця еволюції. Елементарні еволюційні фактори.

Основна література до лекційного курсу «Теорія еволюції»   

 1. Вернадский, В. И. Биосфера / В. И. Вернадский. – М., 1967. – 576 с.
 2. Дарвин, Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь / Ч. Дарвин. – СПб.: Наука, 1991.– 539 с.
 3. Майр, Э. Популяции, виды и эволюция. – М.: Мир, 1974. – 460 с.
 4. Северцов, А. С. Введение в теорию эволюции / А. С. Северцов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 380 с.
 5. Шмальгаузен, И. И. Проблемы дарвинизма / И. И. Шмальгаузен. – Л.: Наука, 1969. – 493 с.
 6. Шмальгаузен, И. И. Факторы эволюции / И. И. Шмальгаузен. – М.: Наука, 1968. – 451 с.
 7. Яблоков, А. В. Эволюционное учение // Учебн. пособие. 3-е изд., переработано и дополнено / А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов. – М.: Высш. шк., 1998. – 310 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                До уваги студентів груп Блб – 41, 42, 43, 44. Інформація щодо подальшої роботи над курсом “Теорія еволюції” розміщена в Moodle, в розділі Новини.

Магістри

“Екологія, раціональне використання і охорона тварин” (лекції) наступні питання згідно з програмою

“Екологія, раціональне використання і охорона тварин” (практичне заняття)

 • Заходи щодо збереження промислових тварин і чинники, що впливають на зниження чисельності їх популяцій
 • Законодавча база (нормативно-правові акти) з питань охорони та експлуатації тварин в Україні
 • Екомережа. Ідея її створення. Значення екомереж для охорони і відтворення тваринного світу (26 березня)
 • Раритетна фауна України. Поняття раритетної фауни і перспективи її збереження
 • Категорії визначення раритетів. Рівні раритетності ссавців фауни України
 • Зоопарки України, як осередки збереження тварин. Історія виникнення зоопарків в Україні. Найбільш відомі зоопарки в Україні (9 квітня)
 • Екосистемний рівень охорони тварин. Принципи організації охорони видів та популяцій тварин. Загальні заходи щодо збереження і раціонального використання тварин
 • Наведіть визначення поняття «екосистема». Яке значення має різноманітність видів у складі трофічного рівня і у складі екосистеми?
 • Поясніть поняття екологічного оптимуму і песимуму. Що таке «екологічна валентність виду»? (23 квітня)
 • Що називається екологічною нішею виду? Чи є відмінності понять «екологічна ніша» та «місцеперебування»?
 • Який тип угруповання називають зооценозом? Наведіть приклади впливу тварин на середовище їхнього існування.
 • Популяційно-видовий рівень охорони тварин. Концепції охорони популяцій тварин. Заходи збереження оселищ популяцій тварин.
 • Дайте визначення поняття «популяція». Яка частина популяції забезпечує її виживання та подальше відновлення при зміні умов середовища? (7 травня)
 • Які особливості характерні для внутрішньопопуляційних груп
  тварин? У чому полягає “ефект групи” у номадних тварин?
 • Захисні властивості середовища та їх значення для тварин. Назвіть
  основні зміни чинників середовища в часі. Загибель тварин на
  автошляхах.
 • Поняття адаптації і шляхи акліматизації тварин. Реакліматизація
  тварин на прикладі зубра, бобра, свині дикої.
 • Дайте визначення екологічного спектру видів (21 травня)

Окрім підготовки до дискусії з наведених вище питань, кожен студент протягом цього навчального семестру має обов’язок підготувати одну доповідь (презентацію) за темою довільно обраного питання чи суміжних питань з переліку, з яким група вже була ознайомлена раніше, і надіслати викладачеві для перевірки й оцінювання (ostap.reshetylo@lnu.edu.ua).

 

«Магістерський семінар»

Підготувати презентацію та письмову доповідь згідно з узгодженими темами

«Інвазійні види та структура ценозів»

Підготувати презентації про чотири інвазійні види тварин (1 водна безхребетна, 1 наземна безхребетна, 2 хребетні тварини)

Написати свої міркування про перспективу інвазії тварин та заходи боротьби з ними (1 сторінка)

Всі матеріали надіслати на e-mail викладача.

«Методика викладання зоологічних дисциплін у вищій школі» (лекці/практичні)

– практичне заняття. Методи навчання.

– лекція “Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів”.

– практичне заняття. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів та студенти опрацьовують тему “Самостійна робота студентів”.

Магістри (освіта)

«Популяційна екологія»

Перелік питань: 

 1. Місце й роль популяційної екології у структурі сучасної загальної екології.
 2. Системний і популяційний підходи до вивчення сукупностей тварин.
 3. Загальні принципи управління популяціями тварин.
 4. Концепція популяції. Її ключові критерії.
 5. Коротка історія розвитку популяційної екології.
 6. Основні закони популяційної екології і ключові ознаки популяцій тварин.
 7. Чисельність і щільність як базові характеристики популяції.
 8. Мінімальна чисельність і її значення для виживання популяцій тварин.
 9. Ефективна чисельність популяції.
 10. Криві виживання популяції.
 11. Методи вивчення чисельності популяцій тварин і критерії величини вибірки.
 12. Демографічна структура популяцій тварин.
 13. Просторова структура популяцій. Ізоляція і територіальність у тварин.
 14. Динаміка чисельності популяцій тварин. Її типи.
 15. Народжуваність і смертність як базові показники динаміки популяцій тварин.
 16. Поняття поліморфізму в популяціях тварин. Концепція розподілу ризику.
 17. Регуляціонізм і стохастизм. Поняття рівноважної щільності популяції.
 18. Типи екологічних стратегій популяцій та їх інтегральні ознаки.
 19. Основні ознаки мінімальної життєздатної популяції тварин.
 20. Основні чинники впливу на життєздатність малочисельних популяцій тварин.
 21. Концепція метапопуляції. Особливості метапопуляційної структури організації тварин.
 22. Фрагментація популяцій тварин. Її причини та наслідки.
 23. Фрагментація оселищ і стійкість популяцій тварин.
 24. Ступені фрагментації оселищ тварин. Метод ефективної площі.
 25. Поняття радіусу репродуктивної активності тварин.
 26. Антропогенні чинники як причина вимирання популяцій тварин.
 27. Вимирання видів тварин. Острівна концепція.
 28. Популяція тварин як одиниця експлуатації.
 29. Стратегії управління популяціями тварин.
 30. Популяція як одиниця регуляції чисельності тварин.
 31. Популяція як одиниця охорони тварин.
 32. Популяція як одиниця моніторингу тварин. Його критерії та характеристика.

Рекомендована література

 • Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд Е. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2 т. – М.: Мир, 1989.Т. 1. – 667с.; Т. 2. – 477с.
 • Гиляров А.М. Популяционная экология.- М: Изд-во Моск.ун-та, 1990. – 190с.
 • Яблоков А.В. Популяционная биология. – М.: Высш.шк., 1987. – 303с.
 • Дідух Я.П. Популяційна екологія. Київ.: Фітецентр, 1998. – 192с.
 • Царик Й.В. Популяційна екологія. Керування популяціями. Львів.: Вид-во центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 100с.
 • Керування популяціями: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для студентів / Укл.: Царик Й.В., Копко Т.І. – Львів: ЛНУ імені Франка, 2013. – 32 с.

Завдання для інших курсів згодом  опублікуються. Стежте за оновленням новини.

Нехай щастить!