Акумуляція металів у деяких видах рослин на території Львівської області

Дата проведення: 2022.04.12

1. Акумуляція металів у деяких видах рослин на території Львівської області – Поліщук Олександр, аспірант 4 року навчання
2. Вплив географічних факторів на таксономічне багатство палеарктичних фаун колембол – проф. Ігор Капрусь
3. Сади Перемоги – завідувач кафедри екології доц. Звенислава Мамчур.