Обгрунтування теми дисертації асп. 1 курсу. Обговорення і дискусія.

Стельмах Іван, аспірант першого курсу кафедри екології
Дата проведення: 2021.10.19 о 15:00 год. в кафедра екології

Обгрунтування теми дисертації асп. 1 курсу Стельмаха Івана – Екологічна оцінка стану малих річок і фіторемедіаційна роль макрофітів

Обговорення і дискусія.