Значення ліщини в лісових екосистемах Вігерського НП (Польща) у формуванні екологічної структури таксоцену колембол.

Дата проведення: 2022.05.03

1. Значення ліщини в лісових екосистемах Вігерського НП (Польща) у формуванні екологічної структури таксоцену колембол – Савчин Олег аспірант 2 року навчання.
2. Зміни таксоцену колембол під впливом заміни едифікатора деревостану інвазійним дубом червони – Химин Оля аспірант 3 року навчання.