Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

  Мирон Юрійович КЛЕВЕЦЬ

Основні курси
Основні публікації

Професор кафедри фізіології людини і тварин (2001), доктор біологічних наук (Електричні властивості секреторних клітин травних залоз і механізми активації екструзії їх ферментів, 1993), доцент по кафедрі фізіології людини і тварин (1978), кандидат біологічних наук (Механизмы действия адреналина, норадреналина и ацетилхолина на электрические свойства гладких мышц кишечника, 1967).

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2004).

Закінчив біологічний факультет Ужгородського університету (1963), аспірантуру кафедри біофізики Київського університету (1967). У 1967-68 - старший викладач кафедри біофізики Ужгородського університету; 1968-71 - старший викладач Рівненського загальнонаукового факультету Київського університету. 1971-76 - асистент, 1976-91 доцент, з 1991 - завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету. Читає для студентів біологічного факультету загальний курс "Фізіологія людини і тварин" і ряд спецкурсів, зокрема "Фізіологія трудових процесів", "Електрофізіологія" та ін.

Наукові інтереси: електрофізіологічні процеси в секреторних клітинах травних залоз, функціонування в їхніх мембранах іонних каналів, натрій-калієвої та кальцієвої помп, натрій-кальцієвого обмінника у зв'язку з секреторною діяльністю клітин. Першим налагодив методику фіксації потенціалу в умовах внутрішньоклітинної перфузії секреторних клітин. Підготував 6 канд. і 3 докт. наук. Понад 200 праць, зокрема, Основи електрофізіології (К., 1984); Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м'язової і сенсорних систем (Львів, 2000); Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем (Львів, 2002; зі співавт.).

Член Українського фізіологічного та Українського біофізичного товариства, редакційних колегій журналу "Біологічні студії", "Вісника Львівського університету. Серія біологічного" та "Наукового вісника Волинського державного університету.
 

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |