Прикладна молекулярна філогенетика

Тип: На вибір студента

Кафедра: генетики та біотехнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
840доцент Осташ Б. О.

Опис курсу

Вибухоподібне зростання даних про первинну структуру генетичного матеріалу усіх форм життя відкриває нові можливості до виявлення родинних та еволюційних зв’язків між ними. Молекулярна філогенетика – наукова дисципліна, що вивчає такі зв’язки на основі даних про нуклеотидні чи амінокислотні послідовності. Сьогодні методи молекулярної філогенетики знайшли своє практичне застосування у низці галузей людської діяльності, що спонукало до розроблення цього курсу, який названо відповідно – “прикладна молекулярна філогенетика”. Ця навчальна дисципліна охоплює сучасні уявлення та методологічні підходи до реконструкції філогенетичних зв’язків (побудови філогенетичних дерев) між видами чи окремими генами/білками й геномами на основі нуклеотидних чи амінокислотних послідовностей. В основі – сучасні концепції молекулярної еволюції, що пояснюють фізико-хімічну логіку розвитку живої матерії на Землі; методологічні підходи до кількісної оцінки філогенетичних відносин на основі молекулярно-генетичних даних. У першій частині курсу буде розглянуто теоретичні засади філогенії та їхнє застосування на рівні генетичних послідовностей. У другій частині, курсу на основі вибраних прикладів буде розглянуто прикладні аспекти філогенетичної реконструкції у галузях біотехнологій, систематики, охорони природи, епідеміології, медицини та криміналістики.

Після курсу студент буде: а) розуміти сутність і відмінності різних алгоритмів філогенетичної реконструкції; б) створювати, відбирати і курувати масиви даних для філогенетичного аналізу; в) розуміти зміст і важливість, що їх несуть різні елементи філогенетичного дерева; г) вміти створювати філогенетичні дерева на основі різних масивів даних за допомогою різних програмних знарядь та веб-сервісів; д) розуміти значення і цінність філогенетичної реконструкції у таких галузях як ідентифікація видів, епідеміологія, криміналістика, біотехнологія.

Рекомендована література

1. Pevsner J. Bioinformatics and functional genomics. 3rd edition. Wiley Blackwell, London. – 2015- 1116 p. ISBN 978-1-118-58178-0.
2. Allman E.S., Rhodes J.A. Mathematical models in biology. An introduction. Cambridge University Press, Cambridge, 2004. 386 p. ISBN 978–0-511–07689–3. eBook.
3. Barton NH, Briggs DEG, Eisen JA, Goldstein DB, Patel NH. Chapter 26. Phylogenetic reconstruction. In: Evolution. CSHL Press, 2007, 833 p.
4. Yang Z. Computational Molecular Evolution. Oxford University Press, 2006. 374 p.

Силабус:

Завантажити силабус