Біохімія крові

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб набути компетентності з питань складу, фізико-хімічних і біологічних властивостей крові у нормі та за патологій різної етіології, а також про основні положення процесу кровотворення та біохімічні особливості гемопоетичних клітин кісткового мозку та комітованих клітин кожного ростка кровотворення.

У курсі представлено як теоретичні, так і практичні знання про взаємозв’язок між морфологією клітин крові та їхніми біологічними функціями, методи їхнього дослідження, які необхідні для правильного розуміння клінічних і біохімічних аналізів крові як дійового інструменту сучасної лабораторної діагностики.

Курс розроблено з урахуванням можливості набуття компетентності з питань сучасної біохімії крові, їхнього фундаментального і прикладного значення для вирішення завдань біохімії, молекулярної і клітинної біології.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Біохімія крові” є:

 • характеристика морфологічної картини клітин крові, визначення фізико-хімічних властивостей крові, кількісного та якісного складу крові;
 • розкриття основних сучасних біохімічних і молекулярних особливостей кожного ростка кровотворення;
 • формування практичних навичок, адже отримані знання в процесі вивчення “Біохімії крові” дадуть змогу студентам аналізувати біохімічні процеси, які відбуваються в організмі та впливають на склад крові, передбачати та прогнозувати не лише їхні наслідки, але й встановлювати причини виникнення захворювань і патологічних змін в організмі.

Рекомендована література

 1. Функціональна біохімія: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Сибірна Н.О., Гачкова Г.Я., Бродяк І.В., та ін.]; за ред.. проф. Сибірної Н.О. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 644с. (Серія “Біологічні Студії”).
 2. Бродяк І. В., Сибірна Н. О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 108 с.
 3. Бродяк І. В., Сибірна Н. О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 104 с.
 4. Бродяк І. В., Люта М. Я., Сибірна Н. О. Великий практикум з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 108 с.
 5. Нагалєвська М. Р., Бродяк І. В., Сибірна Н. О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. 104 с.
 6. Мітченко О. І., Лутай М. І. Дисліпідемії: Діагностика, профілактика та лікування. К.: Четверта хвиля, 2007. 56 с.
 7. Свінціцький А. С., Гусєва С. А., Скрипниченко С. В., Родіонова І. О. Діагностика та лікування захворювань системи крові: посібник для студентів та лікарів-інтернів. К.: Медкнига, 2010. 148 с.
 8. Скок М. В. Основи імунології. К.: Фітосоціоцентр, 2002. 152 с.
 9. Aradi J., Balajthy Z., Csősz É. et al. Molecular therapies: XMLmind XSL-FO Converter, 128 p.
 10. Hassan A. Handbook of Blood Gas/Acid-Base Interpretation. Springer. 2nd London, 2009. 365 p.
 11. Kee J. L., Paulanka B. J., Polek C. et al. Handbook of Fluid, Electrolyte and Acid Base Imbalances. 3 ed. Delmar, 2010. 433 p.
 12. Kerrigan S., Moran N. The non-thrombotic role of platelets in health and disease. InTech, Chapters published, 2015. 246 p.
 13. Pocock G., Richards C. D. Human Physiology: The Basis of Medicine. Oxford University Press, 2006. 656 p.