Фізіологія рослин

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532
632

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532
632

Опис курсу

Дисципліна «Фізіологія рослин» формує у студентів сучасні теоретичні знання про фізіолого-біохімічні механізми життєдіяльності рослинного організму та практичні навички, необхідні для професійної діяльності в галузі біології.

Під час вивчення дисципліни студенти пізнають закономірності життєдіяльності рослин на різних рівнях організації живої матерії (від молекулярного до біосферного). Отримають цілісні і сучасні знання про структуру і функції рослинного організму, водного обміну, систем регуляції та інтеграції від окремих елементарних реакцій до рівнів фізіологічних функцій, механізми мінерального живлення, фотосинтезу, транспорту речовин, дихання, росту, розвитку та їх регуляції, вплив чинників середовища та стійкість рослин до несприятливих умов довкілля. Ознайомляться з основами біотехнології рослин та вторинного метаболізму.

Рекомендована література

Основна:

  1. Кобилецька М.С., Романюк Н.Д., Пацула О.І., Терек О.І., Баранов В.І., Мамчур О.В. Фізіологія та біохімія рослин: підручник. Т. 1 – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2023. – 372 с.
  2. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: підручник. – Київ, «Либідь», 2005.- 808 с
  3. Власенко М.Ю., Вельямінова-Зернова Л.Д., Мацкевич В.В. Фізіологія рослин з основами біотехнології. – Біла Церква. – 2006. – 504 с.
  4. Злобін Ю.А. Курс фізіології і біохімії рослин: Підручник.- Суми: ВТД ”Універсальна книга”.- 2004.- 464 с. Buchanan B.B., Gruissem W. Jones R.L. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. 2015., ASPP., 1283 р.

 

Додаткова:

  1. Кобилецька М. С., Терек О.І. Біохімія рослин. Навч. посіб. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. –Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 269 с.
  2. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 328 с.
  3. Терек О.І. Ріст рослин: навчальний посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – 248с.
  4. Мусієнко М.М. Фотосинтез. – К.: 1995.
  5. Романюк Н.Д., Цвілинюк О.М., Микієвич І.М., Терек О.І. Фізіологія рослин. Практикум для студентів біологічного факультету. Львів, Піраміда, 2005 .- 78 с.

http://www.plantphysiol.org/

http://www.journals.elsevier.com

http://biology.org.ua/index.php?subj=main&lang=ukr&chapter=lib

http://www.cell.com/

http://eu.wiley.com

Силабус:

Завантажити силабус