Формування імунологічного “Я”: індивідуальність організму (денна)

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Бродяк І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Навчальний матеріал дисципліни сформовано за принципом “питання – відповідь”. Cкладні та багатогранні питання дають змогу з’ясувати й інтер-претувати ряд аспектів імунологічного “Я”. Зокрема, які клітини є “коман-дою специфічного імунного реагування”? Що станеться, коли ця “команда” займе сторону “опозиції”? Як “опозиція” впливає на розвиток алергії, надмірної чутливості на чуже? Чому руйнування зазнають власні ограни та розвиваються аутоімунні захворювання, коли “опозиція” чинить переворот та йде в контрнаступ? Якщо ж позбутися опозиції, чи це призведе до імунодефіциту? Чи можна домовитися з опозицією під час трансплантації несумісних тканин? Як організм диференціює все “своє” від усього “чужого”? Чому клітини крові (лейкоцити) реагують на генетично чужорідні речовини за найменших ознак чужорідності? Чи можна бути толерантними до чогось чужого та як зробити організм несприйнятливим до захворювань? Чи реагує наша імунна система, якщо ми змінюємо соціальне, біотичне чи абіотичне середовище?
Під час розгляду матеріалу дисципліни, давши відповіді на ці та ряд ін-ших питань, стане зрозумілим беззаперечний факт, що імунітет має надзвичайно важливе значення для підтримання індивідуальності організму і збереження антигенної сталості в період розвитку. Проте ми з’ясуємо, як змінюється здатність організму реагувати на антигени залежить від віку; за впливу факторів, які передаються від матері внутрішньоутробно та з її молоком; чи правда те, що новонароджені перебувають у стані фізіологічного імунодефіциту та чому; які фактори пригнічують вроджені та адаптивні імунні реакції. Зробимо акцент на впливі нашого настрою та емоційного стану на імунну систему. Схарактеризуємо науково-теоретичні положення про поведінковий імунітет.
Під час вивчення дисципліни також будуть розглянуті особливості іму-нодіагностики й імунотерапії. Студенти набудуть здатності інтерпретувати результати лабораторних досліджень з діагностичною та прогностичною метою. Отже, ґрунтовні знання, отримані під час вивчення дисципліни, матимуть фундаментальне і прикладне значення для вирішення тих аспектів “Я”, які залежать від імунокомпетентності.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І.В. Бродяк, К.А. Сибірна, М.Р. Хохла, М.В. Сабадашка]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 644 с. (Серія «Біологічні Студії»).
 2. Скок М. В. Основи імунології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 с.
 3. Lodish H., Berk A., Kaiser C. A., Krieger M., Bretscher A., Ploegh H., Amon A., Martin K. C. Molecular Cell Biology. 8 ed., by W. H. Freeman and Company, New York, US, 1278 p.
 4. Wilson J., Hunt T. Molecular Biology of the Cell. The Problems Book. 6 ed., Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC, New York, US, 985 p.

Додаткова література:

 1. Aradi J., Balajthy Z., Csősz É. et al. Molecular therapies: XMLmind XSL-FO Converter, 128 p.
 2. Pocock G., Richards C. D. Human Physiology: The Basis of Medicine. Oxford University Press, 2006. 656 p.
 3. Dale D. C., Boxer L., Liles W. C. The phagocytes: neutrophils and monocytes. Blood. 112(4). P. 935–945.
 4. Finlay D. K. Metabolic regulation of natural killer cells. Biochemical Society Transactions. 2015. 43(4). P. 758–762.
 5. Gabrilovich D. I., Ostrand-Rosenberg S., Bronte Coordinated regulation of myeloid cells by tumours. Nature Reviews Immunol. 2012. 12. P. 253–268.
 6. Ghesquière, Wong B. W., Kuchnio A.,Carmeliet P. Metabolism of stromal and immune cells in health and disease. Nature. 2014. 511. P. 167–176.
 7. Junger W. G. Immune cell regulation by autocrine purinergic signalling. Nature Reviews Immunology. 2011. 11. P. 201–212.
 8. Wang R., Green D. R. The immune diet: meeting the metabolic demands of lymphocyte activation. F1000 Biology Reports. 2012. http://f1000.com/reports/b/4/9.
 9. Медична біологія / за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Вінниця: Нова книга, 2009. 608 с.