Хімія біоорганічна – І потік

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Сибірна Н. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Хімія біоорганічна” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (напрям 091 – Біологія), яку викладають в ІІІ семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою) для студентів денної форми навчання/

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Структурно-функціональна організація біомолекул.
  2. Біорегулятори.

У першому модулі розглядають структуру і функції вуглеводів та ліпідів; молекулярну організацію біологічних мембран;  амінокислоти – як структурні компоненти білків; біологічну роль пептидів; білки – як біополімери і продукти експресії генів; фізико-хімічні властивості білків; структуру і функції нуклеїнових кислот; методи виділення і дослідження біополімерів.

У другому – вивчають будову та біологічне значення вітамінів, гормонів; молекулярно-клітинні механізми дії гормонів; біологічну роль ейкозаноїдів (простагландини, тромбоксани, лейкотрієни); класифікацію та біологічну дію алкалоїдів; класифікацію антибіотиків та механізми їхньої антимікробної дії