Магістерський семінар з фізіології людини і тварин

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132БЛБ - 12Мпрофесор Манько В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Магістерський семінар з фізіології людини і тварин» передбачає формування у студентів поглиблених знань за темою наукової роботи та уміння реферувати літературні джерела, інтерпретувати одержані дані та презентувати результати досліджень. Викладається у першому семестрі (3 кредити).

Метою вивчення дисципліни «Магістерський семінар з фізіології людини і тварин» є формування у студентів цілісного уявлення про науково-дослідну роботу, навичок презентації результатів наукової роботи та їх публічного обговорення, дискусії, що сприятиме написанню магістерської роботи.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с. 312 – (Серія «Біологічні Студії»).
  2. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.

Додаткова література:

  1. Гжегоцький М.Р., Філімонов В.І., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г. Фізіологія людини. К. : Книга плюс, 2005. 494 с.
  2. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 233 с.
  3. Нельсон Д.Л., Кокс М.М. [пер. з англ.: О. Матишевська та ін. ; наук. ред. перекладу: С. Комісаренко та ін.]. Основи біохімії за Ленінджером. – Львів: БаК, 2015.
  4. Деркач М.П., Гумецький Р.Я., Чабан М.Є. Курс варіаційної статистики. – К.: Вища школа, 1977. – 208 с.