Мікробіологічний моніторинг довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Яворська Г. В.БЛЕ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Дисципліна «Мікробіологічний моніторинг довкілля» є вибірковою дисципліною, яку викладають в VІІ семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) для здобувачів спеціальності 101 “Екологія”. Ця дисципліна є необхідною для розуміння мікробіологічної частини моніторингуоб’єктів довкілля, підходів і правил вибирання методів для дослідження мікроорганізмів, основних аспектів оброблення, аналізування й оформлення отриманих результатів.

Рекомендована література

Список джерел розміщено на платформі Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5688

Матеріали

Усі необхідні матеріали розміщено на платформі Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5688