Між життям і смертю: біологія критичних станів і домедична допомога

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Бродяк І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Розвиток критичних станів, обумовлених розладами функціонування життєво важливих органів і систем (дихання, кровообігу, нейрогуморальної регуляції, гомеостазу, детоксикації та інших), можливий за багатьох захворювань і нещасних випадків. Вони становлять реальну загрозу життю людини, а тому потребують негайної кваліфікованої домедичної допомоги фахівцями будь-якої спеціальності.
Дисципліну розроблено з урахуванням можливості набуття компетентно-сті з питань біології та диференціальної діагностики критичних станів, їхнього фундаментального і прикладного значення для підтримання і збереження життєдіяльності організму.
Дисципліна сформовано таким чином, щоб забезпечити студентів необ-хідними знаннями про біологічні особливості розвитку критичних станів і їхню діагностику. У курсі представлено як теоретичний, так і практичний матеріал з етіології, патогенезу, клінічної симптоматики та наслідків тих захворювань, які призводять до розвитку недостатності органів і систем, а, в подальшому, до невідкладних станів. У навчальній дисципліні розглянуті й охарактеризовані ситуаційні задачі з домедичної допомоги за невідкладних станів.
У разі виникнення критичних станів не завжди є час для підготовки або консультації з досвідченими фахівцями. У зв’язку з цим, у дисципліні засто-совано принципи навчально-тренувальної програми “Перший на місці події”, проте адаптовано до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в Університеті. Алгоритмічний стиль вивчення дисципліни дає можливість студентам набути знань і навичок швидко приймати рішення для надання домедичної допомоги в ситуаціях, що загрожують життю людини:
отруєння, ендотоксикоз, зневоднення, гіпертермія, гіпотермія, гіпоглікемічна кома, діабетична гіпер-глікемічна кома, анафілактична реакція, анафілактичний шок, гостра серцева недостатність, інсульт та ін.

Рекомендована література

 1. 30 невідкладних станів у терапії : Навчальний посібник / За ред. проф. Ю. М. Мостового. Київ : Центр ДЗК, 2017. 128 с.
 2. Волянський П. Б., Гринзовський А. М., Гур’єв С. О. та ін. Домедична допомога на місці події: практичний посібник; за заг. ред. д. н. держ. упр., проф. П. Б. Волянського та д.мед.н., проф. С. О. Гур’єва. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 224 с.
 3. Габбард Дж. Перша невідкладна допомога своїми руками. Що робити якщо швидка не поспішає. Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2023. 336 с. ISBN : 9786171249547
 4. Говенко А. В., Кішко Р. М., Левченко Т. М., Хитрий Г. П. Інтенсивна терапія гострих отруєнь: навч. посібник; за ред. проф. В.І. Зубкова. К.: ЗАТ «Віпол», 2010. 188 с.
 5. Гринзовський А. М. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях. Центр учбової літератури, 2020. 216 с. ISBN: 978-966-570-845-2
 6. Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях / за редакцією проф. М. І. Шведа. Укрмедкнига, 2020. 312 с.
 7. Невідкладні стани в загальнолікарській практиці. Том 1 / за редакцією проф. Ждана В. М. Магнолія 2006, 2020. 280 с.
 8. Невідкладні стани в загальнолікарській практиці. Том 2 / за редакцією проф. В. М. Ждана. Магнолія 2006, 2020. 256 с.
 9. Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі / / за редакцією проф. В. С. Тарасюка. Видання четверте. Знання, 2021. 504 с. ISBN 978-617-505-839-8
 10. Регеда М. С. Невідкладні стани. Магнолія 2006, 2021. 838 с.
 11. Функціональна біохімія: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Сибірна Н.О., Гачкова Г.Я., Бродяк І.В., та ін.]; за ред.. проф. Сибірної Н.О. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 644с. (Серія “Біологічні Студії”).
 12. Швед М. І., Гудима А. А., Геряк С. М. та ін. Екстрена медична допомога: посібник. Тернопіль: ТДМУ, 2015 420 с.