Окиснення йонів тіосульфату бактеріями родів Thiocapsa, Lamprocystis та Chlorobium за впливу сполук брому та фтору

Дата проведення: 2021.09.06 о 09:00 год. в ауд. 302

“Окиснення йонів тіосульфату бактеріями родів Thiocapsa, Lamprocystis та Chlorobium за впливу сполук брому та фтору”. Пров. н. с. О. М. Мороз