Гормони – хімія тіла і почуттів

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Сабадашка М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

У сучасній ендокринології важливе значення надається формуванню знань щодо будови, біосинтезу, секреції, механізму дії гормонів, гормональній регуляції процесів росту, розвитку, розмноження та адаптації. Важливим є застосування отриманих знань для вирішення прикладних завдань біології та медицини, а також для розуміння процесів, що відбуваються в організмі людини. Курс «Гормони ‑ хімія тіла і почуттів» знайомить студентів з основними закономірностями будови та функцій гормональних молекул, а також їхньою роллю у здійсненні всіх функцій органів і організму, вцілому, як у нормі, так і за умов атологій. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення із механізмами біосинтезу, секреції та транспорту цих біологічно активних молекул. Приділяється увага сучасним поглядам на механізми дії гормонів. Вивчається докладно гормональна регуляція обмінних процесів.

Рекомендована література

 1. Біологічна хімія: Підручник / Губський Ю.І. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. –508 с.
 2. Біохімія людини: Підручник / Гонський Я.І., Максимчук Т.П. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736 с.
 3. Ендокринологія / П.М. Боднар, І.В. Комісаренко, Ю.І. Комісаренко, та ін. ; за ред. проф. П.М. Боднара. – К.: Здоров`я, 2002. – 512 с.
 4. Ендокринологія. Підручник / За ред. Єфімова А.С. – К.: Вища школа, 2004. – 494 с.
 5. Механізми біохімічних реакцій / Н.О. Сибірна, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин та ін.; за ред. проф. Н. О. Сибірної: – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с.
 6. Остапченко Л.І. Гормональна регуляція обміну речовин і функцій організму. – К.: ВПЦ «Київський університет”, 2003.
 7. An Introduction to behavioral endocrinology, 4th ed. / R. Nelson. – Sinauer Associates Inc., 2011. – 720 p.
 8. Biochemistry of hormones / ed. : K. V. Aleksandrova, S. V. Levich, D. G. Ivanchenko. – Zaporizhzhia : ZSMU 2015. – 77 p.
 9. Functional biochemistry in health and disease / E.A. Newsholme, T. R. Leech. – John Wiley & Sons, Ltd, 2010. – 543 p.
 10. Fundamentals of biochemistry / J.L. Jain, S. Jain, N. Jain. – S. Chad & Company LTD. Ram Nagar, New Delhi-110 055, 2005. – 1230 p. (chapter IV)
 11. Hormones, 3rd / A. W. Norman, H. L. Henry. ‑ Elsevier Inc., 2015. ‑ 405 p.
 12. Lehninger principles of biochemistry, 6th ed./ D.L. Nelson, A. L. Lehninger, M. Cox. – New York: W.H. Freeman, 2013. – 1119 p.
 13. Williams textbook of endocrinology, 13th / edited by Sh. Melmed, K. S. Polonsky, P. R. Larsen, H. M. Kronenberg. ‑ Elsevier Inc., 2016. ‑ 1872 p.

https://www.hormone.org/hormones-and-health/hormones

https://medlineplus.gov/hormones.html

http://www.yourhormones.info/hormones/

http://www.hormones.gr/

Матеріали

Завдання на практичні заняття

Розподіл студентів по групах

Силабус:

Завантажити силабус