Основи епідеміології та гігієни

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Гнатуш С. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Гнатуш С. О.

Опис курсу

Дисципліна є вибірковою, що викладається в межах ОПП “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Читається в 3 семестрі в обсязі 4-х кредитів (за ЄКТС).

Курс передбачає змістові модулі:

 1. Основи епідеміології.
 2. Основи гігієни.Маючи базові знання з дисципліни ви зможете:
  • планувати свою роботу, враховуючи основи знань з епідеміології та гігієни і проводити аналіз її результатів;
  • аналізувати санітарно-епідеміологічну ситуацію в дитячих та підліткових закладах, а також показники стану здоров’я дітей;
  • визначати пріоритетні фактори ризику для свого здоров’я та здоров’я учнів;
  • давати гігієнічну оцінку організації навчально-виховного процесу, харчування, використання обладнання, устаткування, матеріалів та предметів дитячого користування, об’єктів для дітей та підлітків;
  • трактувати визначені пріоритетні напрями попередження розповсюдження інфекційних хвороб;
  • проводити профілактичну роботу серед учнів і колег щодо дотримання правил біологічної безпеки та гігієни;
  • активно поширювати знання з епідеміології і гігієни серед учнів і колег;

  постійно удосконалювати свій професійний рівень.

Силабус:

Завантажити силабус