Перший український підручник з біоенергетики

05.04.2019 | 19:49

Бабський А., Іккерт О, Манько В. Основи біоенергетики : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

У видавництві ЛНУ імені Івана Франка в рамках серії «Біологічні студії» (друкарня «Коло», м. Дрогобич) побачив світ перший український підручник з біоенергетики «Основи біоенергетики» авторства Андрія Бабського, Оксани Іккерт і Володимира Манька. Видання має обмежений наклад у 200 примірників. Підручник рецензували академік НАН України, д-р біол. наук, проф. С. О. Костерін (Київ); д-р біол. наук, проф. В. І. Лущак, канд. біол. наук Д. В. Господарьов (Івано Франківськ); д-р біол. наук, проф. М. М. Доліба (Філадельфія).

Підручник призначений для студентів і аспірантів біологічних факультетів університетів, фізіологів, біофізиків, біохіміків, лікарів, фахівців у галузі клітинної біології, а також читачів, які цікавляться процесами енергетичних перетворень у нормі та за патологічних відхилень.